7 zlatých pravidiel finančného plánovania

1. ZBAVTE SA DRAHÝCH DLHOV

Draho požičané peniaze vysajú vašu peňaženku rýchlosťou blesku. Už viackrát bolo povedané, že úvery na veci, teda na tie, ktoré sa dajú oželieť, tie sú najdrahšie. Týždeň dovolenky splácate rok či dva. Už po dvoch mesiacoch viete, že to za to nestálo a ďalších dvadsať dva si to budete uvedomovať stále viac a viac. Nákupy na kreditné karty sú síce jednoduché a potešia, ale ich splácanie bude skutočne ťažké.

2. VYTVORTE SI PREVÁDZKOVÚ REZERVU

Na bežnú prevádzku domácnosti by mal mať každý vytvorenú rezervu, z ktorej pokryje nejaké nepredvídateľné výdavky. Uhrádzať nefukčný televízor alebo práčku z kreditnej karty či inej pôžičky je drahý špás, to už sme si povedali v prvom bode. Rezerva by sa mala pohybovať v takej výške, aby pokryla šesť mesačné výdavky domácnosti. Je dobré, mať tieto prostriedky uložené na sporiacom účte, aby v prípade núdze, boli okamžite k dispozícii.

3. DOBRE A LACNO POISTITE SEBA, RODINU A MAJETOK

Hohovorí sa, že Slováci sú “opatrní”. Avšak nie tak, ako by mali byť. Opatrnosť znamená zabezpečiť sa v prípade nečakaných udalostí, teda mať kvalitné a lacné poistenie. A to ako v prípade škôd na majetku, tak aj v prípade škôd na zdraví. V oblasti zabezpečenia svojho zdravia ľuďia často zabúdajú najmä na poistenie invalidity a vážnych chorôb. Najmä ľudia s vyššími príjmami a podnikatelia by nemali podceňovať tieto riziká, ktoré prinášajú so sebou veľké finančné výdavky a dlhodobé zaťaženie rodinného rozpočtu.

4. VYRIEŠTE VLASTNÉ BÝVANIE

Aby ste si dnes mohli zabezpečiť vlastné bývanie, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Tou hlavnou je mať aspoň 20 % vlastných zdrojov z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Ďalšie podmienky posudzujú schopnosť klienta splácať úver. Takzvaný “finančný vankúš”, čiže povinnosť odpočítať z príjmu aj rezervu navyše vo výške 5 % (postupne sa táto rezerva môže navyšovať až na 20 %) a až potom sa odpočítava životné minimum na každú osobu v domácnosti, všetky úverové výdavky (splátky existujúcich úverov, kreditné karty, povolené prečerpanie úveru a pod.) a nakoniec aj nová splátka úveru. Rozdielom by mala byť suma, ktorú bude banka považovať za dostatočnú pre schválenie žiadosti. Klient podstupuje aj tzv. “stress test”, v ktorom sa podmienky banky na schválenie hypotéky nastavia aj so sadzbou o 2 % vyššou. Tento test má preveriť, či by klient teoreticky dokázal bez problémov splácať úver aj v prípade nárastu úrokovej miery v neskoršom období. Ľudia neraz zabúdajú aj na to, že niečo treba zrekonštruovať alebo dokúpiť či prerobiť. Preto kúpa vlastného bývania si vyžaduje dlhodobú prípravu a finančné plánovanie. Splácanie hypotéky sa vlastníkovi nehnuteľnosti znižujú výdavky oproti tomu, kto býva v podnájme. Po skončení nájmu totiž podnájomník musí opustiť nehnuteľnosť a po období skončenia platenia úveru sa človek stáva vlastníkom nehnuteľnosti. Preto vyriešenie vlastného bývania by malo byť jenou z priorít.

5. PRAVIDELNE INVESTUJTE DO VÝNOSNÝCH STRATÉGIÍ A NEŠPEKULUJTE

Slováci majú radi finančnú istotu a predsa už dlhodobo podceňujú tvorbu rezerv na starobu. Dôchodok od štátu je veľmi neistá premenná, ako ukazujú zmeny v posledných niekoľkých desaťročiach. Jedinú istotu získajú tí, ktorí si sami budú tvoriť rezervy na dôchodok. Na tvorbu rezerv v horizonte desiatok rokov sú vhodné pravidelné investície. Čas hrá v prospech zhodnotenia, takže čím skôr sa začne, tým to bude lacnejšie. Ideálne je odkladať si mesačne niekoľko desiatok eur. Pokiaľ nič neponecháte náhode a budete pravidelne investovať 40 EUR mesačne tak za 30 rokov môžete počítať so sumou 40 000 EUR.

6. NEDRŽTE VOĽNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNÝCH ÚČTOCH A TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH

Na bežných účtoch majú opatrní Slováci uložených podľa posledných údajov viac než 36 miliárd Eur. Ich rezistencia voči pohybom a poklesom úročenia bankových produktov je až obdivuhodná. Aj keď účty nezarábajú, Slováci si na nich peniaze nechávajú. Majú totiž pocit, že na sporiacom či bežnom účte úspory najlepšie ochránia. Ale je to skutočne bezpečné? Na bežných účtoch sa peniaze takmer neúročia a každý rok teda stráca svoju hodnotu, pretože existuje inflácia. Teda Slováci dobrovoľne podstupujú stratu svojich peňazí v domnienke, že ich takto chránia.

7. OPTIMALIZUJTE DRAHÉ PRODUKTY

Táto rada je predovšetkým o zmysle jednotlivých finančných produktoch – teda o dôvodoch, prečo ich máte uzatvorené. Okrem dôvodu je nemenej dôležité ich správne nastavenie, aby vám skutočne pomohli zabezpečiť sa a finančne preklenúť problematické obdobie. Napríklad poistné riziká ako invalidita či smrť krytá v pár tisíc eur nemusí byť dostatočná. V prípade poistnej udalosti, teda úmrti či trvalej invalidity živiteľa rodiny s dlhodobým výpadkom jeho príjmu, veru nepomôžu. Preklenutie takýchto udalostí je otázkou rokov, teda desaťtisícov či dokonca státisícov Eur. To isté platí aj pre podpoistenie pri poistnej zmluve na nehnuteľnosť či domácnosť. V prípade poistnej udalosti bude poistovna krátiť plnenie o niekoľko desiatok percent. Zle nastavené poistné produkty sú, i keď sa to na prvý pohľad nezdá, skutočne drahé, pretože ak sa niečo stane, pocítite ako draho za ne zaplatíte, pretože nepokryli to, čo mali.