Kontakty pre médiá

Erika Süčová

Odborný garant
Mail: info@bcas.sk
Telefón: +421 2 208 500 30
0902 943103

Aktuality spoločnosti Broker Consulting

Ako na nájom bytu?

„Aké sú rozdiely medzi právnou úpravou nájmu bytu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu a podľa Občianskeho zákonníka?“

Napriek tomu, že už 9 rokov máme na Slovensku zákon o krátkodobom nájme bytu, ktorého podmienky nájmu sú pre majiteľov bytov výhodnejšie, a ktorý im má poskytovať väčšiu právnu ochranu, ešte mnoho z nich prenajíma svoje byty podľa Občianskeho zákonníka.

Celý článok >

Zvolená investičná stratégia v II. pilieri ovplyvní váš dôchodok.

Novela Zákona o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) priniesla v roku 2023 viacero zmien. Všetky zmeny budú postupne zavádzané v priebehu tohto roka. Blíži sa  termín 31.5.2023 a to je veľmi dôležitý dátum pre jednu z  najdôležitejších zmien. Do tohto dátumu by sa mali sporitelia v II. pilieri rozhodnúť, ako si budú naďalej prispievať na starobné dôchodkové sporenie. Presnejšie, do akých investičných nástrojov budú smerovať ich peniaze. Čo to znamená?

Celý článok >

Hypotéky dražejú – zafixujte si Váš úver!

Od marca roku 2022 začala doba zdražovania hypotekárnych úverov. Zlaté časy lacných hypoték skončili. Teda aspoň nateraz. Sadzby hypotekárnych úverov v uplynulých mesiacoch vystúpili na niekoľkoročné maximá a analytici nevylučujú ich ďalší rast. Kým koncom minulého roka stáli hypotekárne úvery  menej ako percento ročne, tak dnes, pri desaťročnej fixácii sa pod 4 %  p.a. nedostanete.

Celý článok >

Na čo treba pamätať pri ceste do zahraničia?

S teplejším počasím sa častejšie zamýšľame nad oddychom či krátkym výletom v zahraničí.  Okrem  platných cestovných dokladov  by sme nemali pozabudnúť aj na „komplexné cestovné poistenie“.  Máte možnosť si vybrať  krátkodobé alebo celoročne cestovne poistenie, ktoré Vám ponúkajú komerčné poisťovne. Poistenie máte možnosť si aj zakúpiť  ako doplnkový produkt k bankovému účtu, ktoré sa od bežného poistenia líši nižšími limitmi, či rozsiahlejšími výlukami.

Celý článok >

Daňové povinnosti pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.

V súvislosti s kúpou a predajom nehnuteľnosti môžeme hovoriť o dvoch typoch daní, a to o dani z nehnuteľnosti a dani z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti

S kúpou aj predajom nehnuteľnosti je spojená tzv. daň z nehnuteľnosti. Táto daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o fakultatívnu miestnu daň, preto sa obec môže rozhodnúť, že ju na svojom území nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Celý článok >

Obrat spoločnosti Broker Consulting na Slovensku v roku 2022 vzrástol o 4,3 % .

Spoločnosť Broker Consulting na Slovensku podľa  predbežných hospodárskych výsledkov za rok 2022 zvýšila svoj obrat o 4,3 % oproti roku 2021.

„Rok 2022 sa niesol v znamení vysokej inflácie, nárastu úrokových sadzieb hypoték a s tým súvisiaci pokles záujmu o hypotéky. Bol to prelomový rok, v ktorom aj napriek viacerým negatívnym faktorom sprevádzajúcim finančný trh, sme zaznamenali vysoký záujem o naše služby. Prepojenie finančných a realitných služieb pod jednou strechou dáva zmysel našim klientom a príležitosti k úspešnému rastu našim spolupracovníkom. Aj v tomto roku budeme pomáhať ľuďom s istotou zvládať osobné ciele a inšpirovať ich na ceste k finančnej nezávislosti“, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Broker Consulting Július Rusňák.

Celý článok >

Daňový bonus na zaplatené úroky a jeho uplatnenie v roku 2023

Daňový bonus je náhradou štátneho príspevku pre mladých, ktorý sa poskytuje pri hypotékach, kde klienti vedia zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Mladí klienti s účelovým úverom na bývanie si tak môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022. V minulosti ho klienti získavali automaticky po splnení podmienok. Dnes je ale situácia iná a je potrebné nielen splniť podmienky, ale zároveň si oň aj požiadať.

Celý článok >

Financovanie obnovy starších rodinných domov

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je poskytnúť podporu celkovo až 30-tisíc žiadateľom v rokoch 2022 až 2026. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO₂ prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Celý článok >

Dokumenty, ktoré majú uľahčiť výber a porovnanie produktov životného poistenia. Ktoré sú to?

Životné poistenie patrí medzi zložité poistné produkty. Obsahuje veľký počet rizík, ktoré sa líšia podstatou poistného krytia. Poisťovňa tak každé riziko musela individuálne popísať v poistných podmienkach. Čo má automaticky vplyv na rozsah a počet strán poistných podmienok. Najjednoduchšie je popísané riziko smrti. Naopak najrozsiahlejšie sú popísané riziká kritických chorôb, riziká práceneschopnosti, riziká denného odškodného a trvalé následky z dôvodu úrazu.

Celý článok >

Ceny za poistenie nehnuteľností rastú.

Tak, ako sa menia na trhu úrokové sadzby, ceny tovarov, menia sa aj ceny nehnuteľností. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa cena bývania na Slovensku opäť dynamicky zrýchlila – medzi štvrťročne až o 23,3 %. Kým ku koncu minulého roka stál meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku v priemere 2 262 eur, koncom marca 2022 to bolo už 2 729 EUR. 

Keď ste si kúpili  hnuteľnosť, určite ste si ju aj poistili proti krádeži, či rôznym živelným udalostiam. Financovanie kúpy nehnuteľnosti  totiž väčšina Slovákov rieši hypotekárnym úverom. Banky v takýchto prípadoch požadujú, aby nehnuteľnosť bola poistená minimálne vo výške úveru. Prejde niekoľko rokov a vy máte stále tú istú poistku.

Celý článok >