Kontakty pre médiá

Erika Süčová

Odborný garant
Mail: info@bcas.sk
Telefón: +421 2 208 500 30
0902 943103

Aktuality spoločnosti Broker Consulting

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí.

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí je pre mnohých ľudí lákavou možnosťou, ktorá ponúka nielen potenciálne finančné výhody, ale aj príležitosť na život v inej krajine alebo na obľúbenom mieste pre dovolenku. Avšak tento proces je sprevádzaný množstvom výziev, ktoré je potrebné zvážiť, aby bol celý proces úspešný. V tomto článku sa pozrieme na hlavné aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri kúpe nehnuteľnosti v zahraničí.

Celý článok >

Finančné a realitné služby – koncept, ktorý klienti milujú.

V Broker Consulting sa zameriavame na služby, ktoré prinášajú ľuďom do života kvalitu. Pomáhame im k finančnej nezávislosti, vedieme ich s istotou k najväčším finančným rozhodnutiam a unikátnym spôsobom prepájame svet financií a realít,“ hovorí Ivan Sedilek, obchodný riaditeľ v česko-slovenskej spoločnosti Broker Consulting, a. s., ktorá povýšila finančné služby na zážitkovú úroveň a prepojila ich s realitným biznisom.

Firma v oblasti realít ponúka ďalšie profesionálne služby, ako sú fotografovanie a home staging priestoru, príprava zmluvnej dokumentácie, realizácia obchodu a, samozrejme, výber vhodného kupujúceho či nájomníka. Celý proces pomáhajú urýchliť dnešné technológie. „Aj pri realitných službách využívame technológiu, ktorá dokáže spracovať inzerciu, jedným kliknutím exportovať inzerát na realitné servery, rozposielať klientom maily s relevantnými ponukami, prepájať klientov, riadiť celú transakciu a spojiť konzultantov s právnikmi, fotografmi a ďalšími špecialistami v odbore,“ vraví Jakub Žovinec, regionálny riaditeľ zo spoločnosti Broker Consulting.

Celý článok bol uverejnený v časopise Forbes 05_2024: https://www.forbes.sk/financne-a-realitne-sluzby-koncept-ktory-klienti-miluju/

Reverzné hypotéky na Slovensku

Čo je to REVERZNÁ HYPOTÉKA?

Opak klasickej hypotéky! Spravidla vlastné bývanie už máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú “výmenou” svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život.

Produkt reverznej hypotéky umožňuje poskytnutie hotovosti vo výške 50 % až 60 % z hodnoty nehnuteľnosti. Nevýhodou je, že banky pri reverzných hypotékach preplácajú len maximálne 60 % z výšky hodnoty nehnuteľností, čo je značná stratovosť a dediči by tak stratili značnú časť dedičstva. Klient má možnosť buď jednorazového vyplatenia celej sumy alebo mesačnú platbu v určitej výške, ktorá by mala zabezpečiť pokrytie pravidelných mesačných výdavkov spolu s dôchodkom, ktorý taktiež pravidelne dostáva. Suma mesačnej splátky závisí aj od samotnej dĺžky čerpania reverznej hypotéky. Pri reverznej hypotéke sa neplatí daň, v prípade, ak si dedičia seniorov chcú nehnuteľnosť ponechať. V takom prípade stačí, ak vrátia požičanú sumu aj s úrokmi. Ak o dom alebo byt  dediči nemajú záujem, ich trhová hodnota sa časom zvýši a bude vyššia ako suma hypotéky,  agentúra dom alebo byt predá a rozdiel vyplatí dedičom. Nehnuteľnosť  nesmie byť neobývaná viac ako jeden rok. V príde úmrtia posledného dlžníka hypotéky, jeho dediči sa môžu dohodnúť s bankou, že v danej nehnuteľnosti môžu bývať, kým si nenájdu nové bývanie, najviac však na jeden rok.

Reverzná hypotéka môže dobre poslúžiť aj dôchodcom, ktorí majú dostatok úspor na dôstojný dôchodok. Tento produkt môžu využiť na takzvané predčasné darovanie dedičstva. Založením nehnuteľnosti z získajú financie, ktoré môžu okamžite poskytnúť budúcim dedičom. Takto môžu pomôcť deťom pri riešení ich veľkého finančného cieľa akým je vlastné bývanie.

Príklad z praxe:

Hodnota nehnuteľnosti je 200 000 eur na základe zmluvy o reverznú hypotéku klient získa 50% až 60% LTV, približne polovicu hodnoty nehnuteľnosti v hotovosti, čo je 100 000 eur. Klient (dôchodca) si môže tieto peniaze uložiť na účet a podľa potreby navyšovať svoj mesačný dôchodok. Pri 15- až 20-ročnom čerpaní by si mohol prilepšiť o 400 až 550 eur mesačne.

Reverznú hypotéku v súčasnosti na Slovensku neponúka žiadna z bánk,  naopak v zahraničí je to bežný produkt, o ktorý majú dôchodcovia záujem. Myšlienka na predaj nehnuteľnosti s právom dožitia je v mnohých krajinách sveta už dlhé roky úspešnou realitou, na Slovensku sa doposiaľ stretávala s komplikáciami. Reverzná hypotéka je nástroj, ako posilniť medzigeneračnú solidaritu. Reverzné hypotéky sú pritom označované odborníkmi za zaujímavú alternatívu k získaniu vyššieho (do)životného štandardu. Navyše bez zaťaženia štátneho rozpočtu dodatočnými výdavkami. Tiež hovoria, že tento typ hypoték môže motivovať potenciálnych dedičov, aby sa o svojich príbuzných lepšie postarali.

Finančný produkt ako každý má nielen výhody, ale aj nevýhody. Ak sa seniorovi s reverznou hypotékou niečo stane, nehnuteľnosť nie je predmetom dedičského konania. Zostane vo vlastníctve banky. Podpisom zmluvy k reverznej hypotéke dôchodca stratí časť hodnoty svojho majetku, a teda aj hodnotu dedičstva pre svoje deti. So získaním reverznej hypotéky sú v zahraničí spojené aj náklady a poplatky ako pri štandardnej hypotéke. Najčastejšími sú poplatky za spracovanie, znalecký posudok, poistenie a iné. Taktiež mnohí odborníci poukazujú aj na morálny aspekt tohto riešenia.

To, či by práve reverzná hypotéka našla uplatnenie aj na našom trhu, je zatiaľ otázne. Každopádne je zrejmé, že o nej ešte budeme počuť.

Martina Bajusová, produktová manažérka pre úvery

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Na porovnanie, Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre rok 2024 sa momentálne zvýšil zo sumy 400 eur na 1 200 eur, bez obmedzenia výšky úveru, teda 50 percent sa počíta z celkového objemu zaplatených úrokov za daný rok. Je však možné, že toto schválené znenie nie je poslednou zmenou a budú sa prijímať ďalšie opatrenia…

Kedy má klient nárok na Daňový bonus za zaplatené úroky?

Daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatňuje od roku 2018. Nahradil štátny príspevok na bývanie pre mladých. Nárokovať si ho môže klient po dobu „len“ prvých 5 rokov od poskytnutia úveru.

Podmienky uplatnenia na tento bonus za rok 2023 sú:

  • klient musí mať od 18 do 35 rokov, podmienku veku musí splniť hlavný dlžník aj spoludlžník
  • zmluva na úver na bývanie musí byť uzatvorená od 01.01. 2018 do 31.12.2023
  • dĺžka doby splácania úveru je od 5 do 30 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem rok pred podpisom úverovej zmluvy nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. POZOR zmena! Od 01.01.2024 platí, že sa táto suma zvyšuje na 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku
  • zakladaná nehnuteľnosť je na Slovensku a je určená na bývanie

Ako požiadať o daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023?

Existujú dva spôsoby:

  • ak je klient zamestnancom
  • ak je klient podnikateľom

Ak  je klient zamestnancom tak si  nepodáva sám daňové priznanie za rok 2023, ale uplatní mu ho zamestnávateľ najneskôr do 15.02.2024 v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 , na základe doručeného potvrdenia od banky. Preplatok klientovi príde na účet v apríli vo výplate za marec.

Ak je klient podnikateľ alebo ak chce klient ako zamestnanec podať daňové priznanie sám, priloží potvrdenie od banky k jeho daňovému priznaniu. V tomto roku má na to čas do 2. 4. 2024 (ak požiada o odklad podania daňového priznania, posledný deň je 1. 7. 2024), preplatok môžete očakávať začiatkom mája.

Výpočet príjmu a jeho výška za rok 2023

Veľmi dôležitým parametrom pre uplatnenie Daňového bonusu je priemerná mesačná nominálna mzda. V roku 2022 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca v Slovenskej republike sumu 1 304 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 695,20 eura. Táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2023, ak má  klient na zmluve spoludlžníka bavíme sa o dvojnásobku tejto sumy, t. j. 3 390,40 eura.

Napríklad: Daňovník ako dlžník uzatvoril v roku 2023 zmluvu o úvere na bývanie spolu s ďalším spoludlžníkom. Obidvaja spĺňajú podmienku veku.  Priemerný mesačný príjem daňovníka (dlžníka) za rok 2022 bol 1 728 eur. Priemerný mesačný príjem spoludlžníka za rok 2022 bol 824 eur. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na úroky, ak jeho priemerný mesačný príjem za rok 2022 presiahol sumu 1 695,20 eura?

Odpoveď
Áno môže, nakoľko súčet priemerných mesačných príjmov spolu za dlžníka a spoludlžníka nepresiahol sumu 3 390,40 eura (2 x 1 695,20). Súčet ich príjmov predstavuje iba 2 552 eur (1728 + 824), čo je menej ako 3 390,40 eura.
(zdroj online, https://podpora.financnasprava.sk/)

Banky – potvrdenie o výške zaplatených úrokov

Ak spĺňate podmienky pre získanie daňového bonusu banka Vám vystaví tzv. Potvrdenie o výške zaplatených úrokov. Takéto potvrdenie je vygenerované automaticky do Vášho internet bankingu, mobil bankingu alebo Vám ho banka zašle poštou. Ak náhodou Vám potvrdenie nepríde, vždy sa môžete informovať v samotnej banke na  ktorejkoľvek pobočke. Banka klientom vydá potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti, vo väčšine prípadov je to skôr.

Martina Bajusová, produktová manažérka pre úvery

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Celý článok >

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Celý článok >

Dôchodkové sporenie – áno či nie?

Hneď na úvod musím zdôrazniť, že určite áno. Nie je múdre spoliehať sa len na štát, ktorý bude mať problém s vyplácaním starobného dôchodku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Demografický vývoj je neúprosný, starobných dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí vytvárajú zdroje pre výplatu starobného dôchodku bude minimálne stagnovať.

Celý článok >

Dovolenka v exotike či lyžovačka?

Viacerí ľudia si zvykli tráviť vianočné sviatky na horách či v exotike. Pre lyžiarov sú obľúbené destinácie Rakúsko, Taliansko, Poľsko ale i Slovensko. V poslednom období však niektorí preferujú teplé počasie, more a exotiku. Obľúbené sú destinácie Zanzibar, Omán, Spojené arabské emiráty. Nech je to už akokoľvek, či budete tráviť dovolenku aktívnym oddychom alebo ničnerobením, nezabudnite  si na cestu pribaliť aj kvalitné cestovné poistenie.

Celý článok >