Kontakty pre médiá

Erika Süčová

Odborný garant
Mail: info@bcas.sk
Telefón: +421 2 208 500 30
0902 943103

Aktuality spoločnosti Broker Consulting

Na čo treba pamätať pri ceste do zahraničia?

S teplejším počasím sa častejšie zamýšľame nad oddychom či krátkym výletom v zahraničí.  Okrem  platných cestovných dokladov  by sme nemali pozabudnúť aj na „komplexné cestovné poistenie“.  Máte možnosť si vybrať  krátkodobé alebo celoročne cestovne poistenie, ktoré Vám ponúkajú komerčné poisťovne. Poistenie máte možnosť si aj zakúpiť  ako doplnkový produkt k bankovému účtu, ktoré sa od bežného poistenia líši nižšími limitmi, či rozsiahlejšími výlukami.

Celý článok >

Daňové povinnosti pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.

V súvislosti s kúpou a predajom nehnuteľnosti môžeme hovoriť o dvoch typoch daní, a to o dani z nehnuteľnosti a dani z príjmu pri predaji nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti

S kúpou aj predajom nehnuteľnosti je spojená tzv. daň z nehnuteľnosti. Táto daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o fakultatívnu miestnu daň, preto sa obec môže rozhodnúť, že ju na svojom území nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Celý článok >

Obrat spoločnosti Broker Consulting na Slovensku v roku 2022 vzrástol o 4,3 % .

Spoločnosť Broker Consulting na Slovensku podľa  predbežných hospodárskych výsledkov za rok 2022 zvýšila svoj obrat o 4,3 % oproti roku 2021.

„Rok 2022 sa niesol v znamení vysokej inflácie, nárastu úrokových sadzieb hypoték a s tým súvisiaci pokles záujmu o hypotéky. Bol to prelomový rok, v ktorom aj napriek viacerým negatívnym faktorom sprevádzajúcim finančný trh, sme zaznamenali vysoký záujem o naše služby. Prepojenie finančných a realitných služieb pod jednou strechou dáva zmysel našim klientom a príležitosti k úspešnému rastu našim spolupracovníkom. Aj v tomto roku budeme pomáhať ľuďom s istotou zvládať osobné ciele a inšpirovať ich na ceste k finančnej nezávislosti“, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Broker Consulting Július Rusňák.

Celý článok >

Daňový bonus na zaplatené úroky a jeho uplatnenie v roku 2023

Daňový bonus je náhradou štátneho príspevku pre mladých, ktorý sa poskytuje pri hypotékach, kde klienti vedia zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Mladí klienti s účelovým úverom na bývanie si tak môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022. V minulosti ho klienti získavali automaticky po splnení podmienok. Dnes je ale situácia iná a je potrebné nielen splniť podmienky, ale zároveň si oň aj požiadať.

Celý článok >

Financovanie obnovy starších rodinných domov

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je poskytnúť podporu celkovo až 30-tisíc žiadateľom v rokoch 2022 až 2026. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO₂ prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Celý článok >

Dokumenty, ktoré majú uľahčiť výber a porovnanie produktov životného poistenia. Ktoré sú to?

Životné poistenie patrí medzi zložité poistné produkty. Obsahuje veľký počet rizík, ktoré sa líšia podstatou poistného krytia. Poisťovňa tak každé riziko musela individuálne popísať v poistných podmienkach. Čo má automaticky vplyv na rozsah a počet strán poistných podmienok. Najjednoduchšie je popísané riziko smrti. Naopak najrozsiahlejšie sú popísané riziká kritických chorôb, riziká práceneschopnosti, riziká denného odškodného a trvalé následky z dôvodu úrazu.

Celý článok >

Ceny za poistenie nehnuteľností rastú.

Tak, ako sa menia na trhu úrokové sadzby, ceny tovarov, menia sa aj ceny nehnuteľností. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa cena bývania na Slovensku opäť dynamicky zrýchlila – medzi štvrťročne až o 23,3 %. Kým ku koncu minulého roka stál meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku v priemere 2 262 eur, koncom marca 2022 to bolo už 2 729 EUR. 

Keď ste si kúpili  hnuteľnosť, určite ste si ju aj poistili proti krádeži, či rôznym živelným udalostiam. Financovanie kúpy nehnuteľnosti  totiž väčšina Slovákov rieši hypotekárnym úverom. Banky v takýchto prípadoch požadujú, aby nehnuteľnosť bola poistená minimálne vo výške úveru. Prejde niekoľko rokov a vy máte stále tú istú poistku.

Celý článok >

Kvalitné cestovné poistenie je alfou a omegou.

Leto sa nám síce blíži míľovými krokmi ku koncu, ale ešte mate stále veľké možnosti si užiť posledné slnečné dni, či len tak sa zobrať na malý jednorazový poznávací výlet do zahraničia.

Pred každým výletom alebo dovolenkou si snažíme pobaliť všetko potrebné, ale myslíme pri  tom aj na cestovne poistenie?

Vedeli ste, že európsky preukaz aj keď je súčasť vašej príručnej batožiny, platí len v prípade ošetrenia v štátnom zariadení?

Preto pred vycestovaním, či za oddychom, výletom do zahraničia  odporúčame mať aj klasické cestovne poistenie. Toto poistenie naozaj zachráni rozpočet určený nielen na dovolenku, ale hlavne pomôže aj pri malom úraze.

Po skončení pandémie je vidieť ako záujem o cestovanie a cestovne poistenie stúpol. Napr. v Allianz poisťovni za prvé štyri mesiace narástol nákup cestovného poistenia až o 234 %. Najväčšie odškodnenie za poistnú udalosť  v posledných dvoch rokoch evidujú za  tráviace ochorenie v Španielsku, kde  za ošetrenie a liečbu klienta uhradili 55-tisíc €.  Štatistiku udalosti navýšil tejto poisťovni aj  prípad, kde klient pri jazde na motorke v Thajsku, utrpel nehodu a zranil si obe nohy. Náklady za liečbu dosiahli takmer 44-tisíc €. Ďalší klient si pri nehode na motorke v Indonézii zlomil kľúčnu kosť. Účet v nemocnici presiahol 17-tisíc €.  

Poisťovne ponúkajú krátkodobé alebo celoročne cestovné poistenie. Odporúčam, aby cestovne poistenie obsahovalo krytie minimálne týchto rizík:

  • liečebné náklady
  • úrazové poistenie
  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu.

Cestovné poistenie v komerčnej poisťovni s vyššie uvedenými rizikami stojí v priemere cca 1,46 € na deň,  10 € na 7 dní. Nie je otázka, či sa oplatí alebo neoplatí  poistiť za desať euro, pretože si poisťujeme náhodnú udalosť, ktorá sa môže alebo nemusí stať. Avšak pozrime sa na to, aké sú reálne náklady na liečenie rôznych „dovolenkových“ úrazov.

Len pri bežnom kúpaní v mori. Nedopatrením stúpite na morského ježka a pichliače Vám dokážu veľmi znepríjemniť ďalší pobyt. Väčšinou je nutné navštíviť lekára. Návšteva ambulancie (nemocnice) vytiahne z Vašej peňaženky asi  100 €. Možno si poviete , veď to je taká malá nehoda a sto eur nie je až taká veľká suma. Čo však v prípade vážnej nehody alebo ochorenia? Tam sa náklady môžu pohybovať od 3000 € vyššie. Je to neľahká situácia pre samotného pacienta a zároveň aj jeho blízkych.

Ak sa chcete na dovolenke potápať, jazdiť na bicykli, liezť po skalách či inými aktivitami spestriť aktívny relax, nezabudnite na pripoistenie športu.

Pozor aj na  chronické choroby, na ktoré sa liečite už pred vycestovaním.  Poisťovne ako  napr. AXA Assitance, UNIQA poisťovňa, ktoré kryjú aj chronické ochorenie. Napr. na 1 deň pre jednu osobu je toto  od 1,80 eur.

Zvážte pred každou cestou do zahraničia cestovné poistenie alebo si ho jednoducho uzatvorte na celý rok. Pri celoročnom cestovnom poistení je však potrebné pamätať na to, že maximálna dĺžka jedného vycestovania nesmie byť dlhšia ako 45 dní. Poznačte si telefónne číslo Asistenčnej služby do telefónu a v prípade poistnej udalosti okamžite službu kontaktujte. Funguje 24 hodín denne a operátori asistenčnej služby Vám pomôžu v tejto neľahkej situácii. O situácii informujte aj svojho finančného sprostredkovateľa.

Jednoznačne odporúčam, aby ste sa obrátili na finančného poradcu a vybrali spolu vhodné cestovné poistenie, ktoré pokryje Vaše potreby a požiadavky.

Jana Ivaničová, produktová manažérka Broker Consulting

Bublina cien nehnuteľnosti sa viac a viac „nafukuje“

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie predstavuje jeden z veľmi dôležitých makroekonomických ukazovateľov. Správanie sa cenovej hladiny na trhu nehnuteľnosti vo veľmi významnej miere ovplyvňuje celé hospodárstvo štátu. Významné výkyvy či extrémy dokážu zapríčiniť závažné ekonomické problémy, ktoré sú často sprevádzané zásahmi prostredníctvom nástrojov monetárnej politiky. Vývoj na trhu nehnuteľností a stav ekonomiky v štáte sú silno prepojené, a preto je veľmi dôležité tento vzťah vzájomne analyzovať.

Slovenský trh nehnuteľností sa neustále vyvíja, pričom možno pozorovať, že si dlhé roky udržuje stúpajúci trend nárastu cien a to aj napriek tomu, že podľa viacerých odborníkov už ceny nehnuteľnosti nemali rásť. V poslednom období sa však akoby celý tento proces urýchlil a ceny nehnuteľností stúpajú prudko nahor.

Ceny nehnuteľností v úvode tohto roka pokračovali v nastavenom trende, keď už piaty štvrťrok za sebou dosiahli medziročný rast viac než 20 %, hoci jemne nižší než v predchádzajúcom kvartáli. V máji 2022 sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v krajských mestách zvýšili ceny bytov o 1,9 %.

Pri porovnávaní vývoja cien nehnuteľností na Slovensku, je dôležité vziať do úvahy aj porovnanie a vývoj cien podľa jednotlivých krajov. Kým priemerná cena sa v Bratislavskom kraji pohybuje na úrovni 2 832 €/m2, v Prešovskom kraji je to 1 354€/m2. V súčasnosti je najnižšia cena v Nitrianskom kraji 1069 €/m2.

Rozdiely v cenách nehnuteľností v jednotlivých krajoch na Slovensku sú spôsobené predovšetkým v dôsledku rozdielnej ekonomickej úrovne. Je však možné predpokladať, že v týchto krajoch, v ktorých ceny nehnuteľností na bývanie výrazne zaostávali, budú v blízkej budúcnosti rásť rýchlejšie, v nadväznosti na rast ekonomickej úrovne v danom kraji. Výrazné rozdiely v raste cien nehnuteľnosti nie sú len medzi jednotlivými krajmi, ale i medzi jednotlivými typmi nehnuteľností. Priemerná cena za m2 vo vilách narástla medziročne o 27,7%, v domoch o 22,8%, zatiaľ čo v bytoch o 14,4%. V absolútnych hodnotách sa však ceny za m2 v bytoch držia stále výrazne nad cenou v domoch.

Ceny bytov sa medziročne zvýšili o takmer 300 € za m2. Pri podrobnejšej analýze vývoja cien nehnuteľností, konkrétne bytov je potrebné vziať o úvahy aj veľkosť samotného bytu. Cena za m2 v päť a viac izbových bytoch postupne klesá na úroveň trojizbových a štvorizbových bytov, zatiaľ čo v najmenších jednoizbových a dvojizbových bytoch naďalej rýchlo narastá.

           Dostupnosť vlastného bývania sa od 1. júla opäť znížila, a to z dôvodu zmeny výšky životného minima. Najväčší dopad to bude mať pre záujemcov so hraničným príjmom. Mení sa situácia najmä v pomeresplátky úveru voči platom, podľa čísiel Národnej banky Slovenska sa neustála situácia zhoršuje. Odborníci na problematiku sa zhodujú: prestávame zarábať toľko, aby sme si mohli kupovať nové bývanie, ktoré je stále drahšie a drahšie.

Čísla hovoriace v neprospech záujemcov o bývanie stále pribúdajú. Nedávno to dokázal aj takzvaný Property index 2021 od konzultačnej spoločnosti Deloitte. Priemerný Slovák si podľa neho musí odložiť 10,6 priemerného ročného platu na to, aby si mohol kúpiť priemerný byt s rozlohou 70 metrov štvorcových. Vlani mu na to stačilo „len“ 9,9 priemerného ročného platu.

Banky neustále sprísňujú podmienky získania úveru na nové bývanie, už je pre nich automatické, že klient musí mať  vlastné prostriedky, ak si chce kúpiť vlastné bývanie. Je dôležité, aby  ľudia mysleli do budúcnosti a našetrili si finančné prostriedky.

Nie všetci si môžu dovoliť vlastné bývanie, riešením tejto nepriaznivej situácie vidíme okrem rozsiahlejšej výstavby nových bytovým jednotiek aj v podpore výstavy nájomných bytov, nakoľko počet nájomných bytov na Slovensku je minimálny. Tu musíme byť kritický, že štát je veľmi pomalý v riešení bytovej otázky. Klienti si musia zvážiť, aká nehnuteľnosť je pre nich dostupná, či je to byt, či dom a tiež v akej lokalite.

Financovanie  kúpy nehnuteľnosti je poriadny oriešok, ale je dobré si takúto investíciu vopred naplánovať a postupne realizovať. S OK Finančným plánom môžete dosiahnuť svoje vysnívané bývanie.

Mgr. Martina Bajusová, produktová manažérka

Stav dôchodkového sporenia na Slovensku

Téme starobného dôchodku  je potrebné venovať patričnú pozornosť. Aký budeme mať starobný dôchodok, teda koľko peňazí budeme mať v dôchodkovom veku, závisí len a len od nás. Niekto sa spolieha na dôchodok zo Sociálnej poisťovne, niekto sa rozhodol zvýšiť si starobný dôchodok cez starobné dôchodkové sporenie teda II.pilier. A niekto si okrem toho ešte navyše prispieva v doplnkovom dôchodkovom sporení teda do III.piliera pretože aj jeho zamestnávateľ prispieva nejakou čiastkou, čo je rozumné.

Niektorí využívajú ďalšie možnosti sporenia. Rovnica je veľmi jednoduchá. Čím viac sa budeme zaujímať o svoj starobný dôchodok, tým lepší/vyšší bude. A samozrejme, že dôležitú úlohu hrá  aj čas. Čím dlhšie si budeme sporiť na dôchodok, tým môže byť dôchodok vyšší. Väčšina z nás má vo svojom okolí dôchodcov. A vidí, s čím všetkým sa musia naši dôchodcovia vysporiadať. A koľko peňazí to stojí – lieky, zdravotné pomôcky, rehabilitácie, potraviny, energie atď.

Pozrime sa na konkrétne čísla. K 31.3.2022 bola priemerná výška mzdy na Slovensku 1 212  EUR a priemerná výška starobného dôchodku 513 EUR, čo je zhruba 42 % z priemernej mzdy. Okolo tejto hranice sa pomer mzdy a dôchodku drží zhruba 3 roky, pričom trend je klesajúci. Demografický vývoj nezastaviteľne smeruje k starnutiu Slovákov. Aktuálne máme na Slovensku niečo cez 2,5 mil. pracujúcich a niečo vyše 1 mil. starobných dôchodcov.

Na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) si sporí takmer 1,7 mil. Slovákov. V roku 2021 pribudlo 54 tis. klientov, ktorých si rozdelilo celkovo 5 dôchodkových správcovských spoločností. Najviac pribudlo v spoločnosti NN, d.s.s., a.s., celkovo má najviac klientov Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.. Najviac sporiteľov je vo veku 36-45 rokov, potom vo veku 26-35 rokov. Najmenej sporiteľov je v najmladšej kategórii do 25 rokov. Mladým ľuďom je potrebné už počas štúdia hovoriť o tom, aby si začali sporiť aj  v II. pilieri a tiež, aby si začali ihneď v produktívnom veku odkladať časť zárobku na dôchodok tak, ako je tomu v iných vyspelých európskych krajinách.

V II. pilieri bolo k 30.6.2022 objem majetku vo výške 11,3 mld. EUR, oproti koncu roku 2021 prišlo k miernemu poklesu objemu majetku, čo však spôsobila situácia na trhoch, kedy všetky starobné dôchodkové fondy dosiahli záporné zhodnotenie. Najväčšou starobnou dôchodkovou spoločnosťou zostáva Allianz – SDSS, a.s., ktorá spravuje zhruba 29 % z uvedeného objemu celého majetku. Čo je však naďalej veľmi alarmujúce, je pretrvávajúci výrazný podiel objemu majetku v dlhopisových garantovaných starobných dôchodkových fondoch. V praxi to znamená, že takmer 2/3 sporiteľov si síce sporí na dôchodok, ale vzhľadom na očakávanú dlhšiu dobu sporenia si sporia vo fondoch, ktoré prinášajú veľmi nízke, aktuálne už záporné zhodnotenie. Najlepšie výsledky z pohľadu 10-ročného sporenia dosahujú indexové fondy, ktorých priemerné zhodnotenie za 10 rokov pri pravidelnom sporení dosahujú zhodnotenie od 6 % do 8 %. Dlhopisové fondy za rovnaké obdobie dosahujú mierne záporné zhodnotenie do -1%. Čo sa síce nemusí zdať veľa, ale ak si pripočítame infláciu, tak je výnos ešte nižší. Klienti, ktorí sa obávajú vyššej mieri rizika, ktorá je spojená s akciovými a indexovými fondmi si môžu sporiť aj v dvoch fondoch, z toho jeden musí byť garantovaný dlhopisový fond.

Výrazne menej sporiteľov je v III. pilieri  tzv. doplnkovom dôchodkovom sporení. K 31.12.2021 je ich niečo cez 900 tisíc. Produkt, ktorý má dlhšiu históriu ako II. pilier si získal najmä klientov, ktorým na dôchodkové sporenie prispieva aj zamestnávateľ. Navyše III. pilier prináša aj daňovú výhodu, kedy si klienti môžu svoje vlastné príspevky do výšky 180 EUR odpočítať od základu dane. Čo predstavuje 15 EUR mesačne. Bohužiaľ, aj priemerná výška príspevkov v III. pilieri nie je veľmi vzdialená od tejto sumy a pohybuje sa okolo 20 EUR mesačne. Pri takýchto príspevkoch (aj keď pripočítame ešte príspevok zamestnávateľa, ktorý býva spravidla v rovnakej výške) nie je možné, ani pri dlhodobom sporení očakávať vysoký doplnkový starobný dôchodok. Pri 40 EUR príspevku mesačne počas 35 rokov a pri priemernom ročnom zhodnotení 3 % si nasporíme približne 29 tis. EUR (nepočítame s infláciou). Uvedená suma by nám priniesla dodatočný starobný dôchodok vo výške približne 176 EUR na 15 rokov.

V III. pilieri spravovali doplnkové dôchodkové spoločnosti k 30.6.2022 2,7 mld. EUR. Najviac sporiteľov si prispieva cez zmiešané doplnkové dôchodkové fondy, zhruba 68 % sporiteľov. Aj v zhodnotení fondov v III. pilieri sa prejavila nepriaznivá situácia na finančných trhoch. Pri porovnaní v zhodnotení za obdobie 10 rokov majú najlepšie výsledky pri pravidelnom investovaní akciové príspevkové fondy, ktorých výkonnosť sa pohybuje zhruba od 2% do 3% p.a. Lepšie výsledky dosahujú indexové fondy, tie však v III. pilieri nemajú takú dlhú históriu.

Na záver 2 odporúčania.

Ak ste rozhodnutí mať dôstojný starobný dôchodok, začnite sporiť čím skôr. Nestačí I. pilier (Sociálna poisťovňa), II. pilier (starobné dôchodkové sporenie). Ak vám nebude prispievať zamestnávateľ, tak nemyslite na III. pilier (doplnkové dôchodkové sporenie). Vyberte si však primeraný finančný produkt (napr. podielové fondy), ktoré vám pri dlhej dobe sporenia a primeranej výške investície prinesie benefit vo forme slušného starobného dôchodku.

A ak už máte jeden, dva alebo aj tri produkty so sporením na dôchodok, urobte si revíziu a pozrite sa podrobnejšie, či si sporíte vhodnou formou. Či nie je potrebné zmeniť typ fondu, či investičnú stratégiu alebo upraviť portfólio fondov. S dosiahnutím potrebných finančných prostriedkov na dôchodok vám môže pomôcť OK Finančný plán od Broker Consulting, a.s.

Ing. Róbert Vitkovský, produktový manažér