Prichádzate z iného odboru

Ak pracujete mimo finančného odboru a zamýšľate sa nad svojou profesionálnou budúcnosťou, nad tým, s akým príjmom a s kým budete naďalej pracovať, práca v Broker Consulting pre vás znamená možnosť slobodnej voľby. Spolupracovníci Broker Consulting:

  • Oceňujú dobré vzťahy medzi kolegami
  • Považujú finančné ohodnotenie za veľmi výhodné
  • Považujú image spoločnosti Broker Consulting za výborný

Vyplýva to z interného prieskumu spokojnosti spolupracovníkov v roku 2012. V súčasnom období hľadá každá naša pobočka jedného až dvoch nových spolupracovníkov.

Nové perspektívy

Vaše nesplnené ciele a možno aj zabudnuté túžby budete môcť oživiť. V Broker Consulting nebudete obmedzovaní svojimi nadriadenými alebo veľkosťou firmy alebo hranicami regiónu, v ktorom pôsobíte.

Práca v tíme, kde máte svoje miesto

Každý sme zodpovedný za svoj individuálny úspech. Napriek tomu budete mať svoje miesto v tíme. Sme zvyknutí spolupracovať, deliť sa o skúsenosti a navzájom si pomáhať. Podporujeme zdravú rivalitu. Vytvárame priateľské ale na výkon zamerané prostredie.

Možnosti rastu

Efektívny spôsob vzdelávania a prvotná rekvalifikácia vám umožní rýchly a hladký vstup do nového odboru. Aj ako nováčik môžete naštartovať kariéru podľa svojich predstáv ihneď po začatí spolupráce vďaka úvodným vzdelávacím seminárom „Základný vzdelávací seminár“. Nasledujú semináre “ Úspešného obchodníka“ a „Manažérska akadémia“ a ďalšie odborné školenia. Len vy sami ovplyvňujete váš postup.

Istota

V našom odbore pocítite istotu. Vďaka tomu, že trh je nezaplnený a ľudia neustále hýbu s peniazmi, budete mať o prácu postarané. Ľudia dnes prechádzajú od návštev jednotlivých finančných inštitúcií k nezávislým finančným konzultáciám, vďaka ktorým riešime financie komplexne. Spolupracujú radšej s osobnými finančnými konzultantmi. Začnite pracovať v odbore, kde máte istotu práce na dlhé obdobie dopredu.