Vplyv kariéry na život

Každý z nás má v živote k dispozícii približne 80 000 hodín, ktoré strávi v práci. Výber kariéry má na náš život obrovský vplyv. Vďaka dobre zvolenej kariére môžeme žiť spokojne, byť rešpektovaný a zabezpečený. Naopak zle zvolená kariéra môže mať na nás negatívny dopad.

Ako si ľudia v minulosti vyberali svoju kariéru?

V minulosti bolo zvykom, že ľudia si hľadali kariéru v odboroch, v ktorých pôsobili ich rodičia či starí rodičia.  Otec bol právni, syn tiež. V osemdesiatich rokoch minulého storočia sa hlavným kariérnym kľúčom stali peniaze. Byť chamtivým je v poriadku. Ale ľudia skoro zistili, že peniaze pre skutočnú spokojnosť nestačia.

Na prelome milénia prišla generácia, pre ktorú sa stalo mantrou mať prácu, ktorá vychádza z ich záujmov a záľub. Avšak väčšina z nás by sa chcela živiť športom, umením alebo cestovaním. V týchto odboroch však existujú len 3 % pracovných miest. Pre väčšinu ľudí táto „kariérna rada“ reálne nefunguje.

Ako si vybrať svoju kariéru dnes?

Najmodernejšie prístupy logiku obrátili. Pre úspešnú kariéru človek potrebuje:

  1. Byť v odbore, kde dosiahne úspech v najlepšom slova zmysle. Teda časom vynikne a cíti, že skutočne svoju prácu perfektne ovláda. Niekedy sa tomu hovorí „dosiahnuť majstrovstvo“.
  2. Vykonávať činnosť, ktorá má zmysel pre ostatných ľudí a pomáha im v tom, aby sa im žilo lepšie. Priniesť niečo ostatným je skvelý pocit.

Podnikanie s Broker Consulting plnohodnotne napĺňa vyššie uvedené. Vytvorili sme podporu a poskytujeme kaučing, aby ste mohli dosiahnuť „majstrovstvo“ a pomáhať ľuďom mať sa lepšie. Naviac podnikanie s nami prináša zaujímavé možnosti zárobku, vrátane pasívnych príjmov.