Ľudia vo vedení

Predstavenstvo

Petr Hrubý
predseda predstavenstva
Július Rusňák
podpredseda predstavenstva
Jiří Brabec
člen predstavenstva