O spoločnosti

Sme finanční a realitní konzultanti. Pomáhame ľuďom s istotou zvládať osobné ciele a veľké životné rozhodnutia. Inšpirujeme svojich klientov a spolupracovníkov k rastu a finančnej nezávislosti.

Vyššie uvedené firemné poslanie asi najlepšie charakterizuje to, čím je Broker Consulting. Je spoločnosťou, ktorá svojich klientov bezpečne sprevádza zložitým svetom osobných financií a poskytuje pomoc aj pri tak dôležitých procesoch, akými je nákup či predaj nehnuteľnosti.

Spoločnosť Broker Consulting je prezentovaná týmito šiestimi základnými informáciami:

Spoločnosť Broker Consulting má svoje miesto na trhu už od roku 2006 . Centrála má sídlo v Tower 115 v Bratislave.
Firma, ktorej ročný obrat skupiny z hlavnej činnosti v roku 2019 bol viac ako 69 mil. EUR. Rastie neustále už 16 rokov.
Spoločnosť unikátnym spôsobom prepojila svet financií a realít. Jej obchodný model je na Slovensku jedinečný.
Dôveryhodným partnerom pre rodinné financie a predaj nehnuteľností, ktorý počas doby svojej existencie poskytol služby viac než 60 000 klientom.
Ročne pomôžeme klientom nielen s finančnými službami ale aj s predajom či prenájmom nehnuteľnosti. Zakladáme si na profesionálnej službe.
Naši konzultanti pri príprave ponuky produktov a služieb vždy prihliadajú na záujmy klientov, rešpektujú ich konkrétnu finančnú situáciu, ich plány a potreby. Dodržujú zásady mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa klienta a pracujú v súlade s Etickým kódexom spoločnosti. Pre vykonávanie svojej činnosti spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky a registrácie.

Naši konzultanti  pri príprave ponuky produktov a služieb vždy prihliadajú na záujmy klientov, rešpektujú ich konkrétnu finančnú situáciu, ich plány a potreby. Dodržujú zásady mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa klienta a pracujú v súlade s Etickým kódexom spoločnosti. Pre vykonávanie svojej činnosti spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky a registrácie.