Osobitné finančné vzdelávanie

Spoločnosť Broker Consulting, a.s. bola na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska dňa 13.3.2018 zapísaná do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania. Na základe uvedenej skutočnosti začne spoločnosť Broker Consulting, a.s. poskytovať Osobitné finančné vzdelávanie dňom 29.3.2018. Viac informácií nájdete v časti osobitné finančné vzdelávanie.

Dokument v PDF

Termíny Osobitného finančného vzdelávania Broker Consulting, a.s.

Legenda:

1) sektor: PaZ – poistenia alebo zaistenia, KT – kapitálový trh, Úv – poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, Vkl – prijímania vkladov, DDS – doplnkového dôchodkového sporenia, SDS – starobného dôchodkového sporenia

2) forma: E – elektronická, P – prezenčná