Ako si užiť letnú dovolenku v zahraničí?

Tým, že sa uvoľnili opatrenia nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, i vo Svete, otvárajú sa nám možnosti vycestovania a  spoznávania krajín. No aj napriek všetkému sme si istý, či všade je koniec nosenia rúšok?

Pred cestou odporúčame preštudovať si podmienky vstupu do krajiny v súvislosti s proti pandemickými opatreniami a v prípade, že cestujete letecky dôsledne sa oboznámiť s týmito podmienkami, ktoré letecká spoločnosť zverejňuje na svojich stránkach, či zasiela klientom ako informačný newsletter.

Samozrejmosťou pri vycestovaní do zahraničia alebo aj dovolenke na Slovensku je cestovné poistenie. Cestovné poistenie chráni cestujúceho pred nepriaznivými udalosťami ako je ošetrenie v prípade úrazu, strata či poškodenie batožiny, liečenie v nemocnici, zodpovednosť za škodu či ďalšie riziká. Neodmysliteľnou súčasťou tohto poistenia by mali byť aj situácie spojené s ochorením na Covid-19.  K takýmto patrí karanténa, liečenie v nemocnici z dôvodu diagnostikovania Covid, vykonanie testu na Covid, preplatenie nákladov na náhradnú letenku či pobyt v hoteli, ak ste sa nemohli vrátiť v dôsledku karantény či diagnostikovania Covid-19.

Ktoré poisťovne kryjú COVID-19

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.na základe Verejného prísľubulimitov dohodnutých v poistnej zmluve bez rozdielu či sa nachádzate v bezpečnej alebo v rizikovej krajine.
Inter Partner Assistance S.A. člen skupiny AXA  v balíčku Excelentdo limitu 1 000 000 €
Generali poisťovňa, a.s. (Európska cestovná poisťovňa)prostredníctvom  pripoistenia k hlavnému krytiudo limitu 50 000 €
Generali  poisťovňana základe Verejného prísľubuv rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve
GROUPAMA poisťovňana základe Verejného prísľubudo limitu 200 000 €
UNION poisťovňaprostredníctvom  pripoistenia PANDEMICdo limitu  50 000 €
UNIQA poisťovňav zmysle osobitného dojednania pre krátkodobé poistenie a Verejným prísľubomdo limitu  250 000 €
Kooperativa poisťovňapripoistením COVID-19do limitu  30 000 €

Niektoré krajiny ako napr. Omán vyžadujú certifikát o poistení s dĺžkou trvania poistenia min. 30 dní v anglickom jazyku v papierovej forme. O tento certifikát môžete požiadať priamo na pobočke poisťovne, kde uzatvárate poistenie alebo sa o to postará finančný sprostredkovateľ. Myslite však na to, že vystavenie tohto dokladu môže trvať od „okamžite“ až do 2 pracovných dní.

Niekto má zasa uzatvorené celoročné cestovné poistenie, čo má výhodu hlavne v cene za takého poistenie. Pri celoročnom cestovnom poistení je dôležité zamerať sa na to, či poisťovňa bude plniť aj prípadné udalosti v súvislosti s COVID-19 a v akej výške a taktiež pre aké krajiny sa vzťahuje. Dovolenkári, ktorí aktívne oddychujú turistikou či športom, mali by  si tieto aktivity zvlášť pripoistiť. Vodné športy (kajak, jachting, paddleeboard, šnorchlovanie a pod.) sú skvelým spestrením dovolenky a odporúčame mať poistené preplatenie nákladov za riziká úrazu vzniknuté pri týchto športoch.

Cestovné poistenie je možné dojednať aj tesne pred cestou, ale nezabúdajte na to, že ak je potrebné preukázať sa certifikátom o poistení, na jeho vystavenie je potrebný nejaký ten čas. Myslite preto pri plánovaní dovolenky aj na cestovné poistenie, ktoré si môžete dojednať online tu… a pred jeho uzavretím sa poraďte so svojim finančným poradcom.

Aj napriek cestovnému poisteniu, ktoré by malo zahŕňať nie len liečebné náklady, ale aj úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu je potrebné, aby ste si k poisteniu pripoistili  tzv. pandemic alebo vybrali.

Odporúčame pred každou cestou  do zahraničia preveriť si aj  aktuálne podmienky vstupu do danej krajiny na  stránke Ministerstva zahraničných vecí https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Aj finančné spoločnosti (banky) ponúkajú svojim klientom k bankovým účtom ako bonus cestovné poistenie. Ak ste držiteľom takéhoto poistenia, je potrebné si preštudovať podmienky poistenia. Čo poistenie zahŕňa, aké  konkrétne pripoistenia a v akej maximálnej výške krytia, územnú platnosť a zároveň či poistenie je len pre držiteľa bankového účtu alebo aj pre rodinných príslušníkov.  Preto odporúčame pred vycestovaním si včas skontrolovať informácie ohľadom cestovného poistenia k platobnej, ktoré banka  ponúka a zároveň či  za akých podmienok vystaví certifikát o poistení, ak je k vycestovaniu potrebný.

Tým, že na trhu je niekoľko poisťovní s rôznymi službami poistného krytia v cestovnom poistení.  Existujú aj možnosti dojednania poistenia online. V prípade nepredvídaných udalosti pri cestovaní sa náklady na úhradu či už liečenia, karantény, straty batožiny a pod. pohybujú v tisíckach EUR. Preto odporúčame obrátiť sa na finančných konzultantov, ktorí majú prehľad o podmienkach poistných produktov a odporučia vám ich s ohľadom na vaše potreby a požiadavky.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie