Broker Consulting ako prvá spoločnosť na Slovenskom finančnom trhu ponúka klientom realitný fond INVESTIKA.

BRATISLAVA, 2. 4. 2020 –  Nákup investičných nehnuteľností sa stáva v poslednom období veľmi žiadanou investičnou príležitosťou. Úrokové sadzby sú nulové alebo dokonca záporné a preto investori využívajú úrokový rozdiel medzi výnosom komerčných nehnuteľností a bankových depozít či podobných produktov. Priama kúpa nehnuteľnosti nemusí byť pre každého a nesie so sebou aj určité riziká. Riešením môže byť investovanie prostredníctvom realitného fondu, kde je vstupná investícia výrazne nižšia, pričom fond má vyriešenú likviditu prostredníctvom mesačných odkupov a správu nehnuteľnosti rieši za klienta investičná spoločnosť. Broker Consulting svojim klientom ako prvá na Slovensku ponúka investovanie do INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond.

AKO FUNGUJE REALITNÝ FOND INVESTIKA

Fond vznikol v roku 2015, aktuálne spravuje majetok vo výške viac ako 236 mil. EUR, je tretím najväčším realitným fondom registrovaným v Čechách, pričom za svoju krátku históriu dosiahol priemerné ročné zhodnotenie 5,22 % (hodnota vypočítaná za kompletné roky 2016 až 2019).Realitný fond investuje peniaze podielnikov, ktorí do fondu vložili prostriedky, do konkrétnych preverených nehnuteľností alebo spoločností s nehnuteľnosťami. Cieľom fondu je dosiahnutie stabilného zhodnotenia finančných prostriedkov klientov pri zodpovedajúcom riziku. Investičná stratégia fondu je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí, efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizovať výnos z ich využitia. Fond je koncipovaný ako rastový a všetky výnosy fondu sú reinvestované.

MAJETOK FONDU

Fond vyhľadáva kvalitné komerčné nehnuteľnosti v atraktívnych lokalitách, s bonitnými nájomcami a dlhodobými nájomnými zmluvami. Fondu táto stratégia zabezpečuje dlhodobé stabilné príjmy. Ku koncu roku 2019 bolo štruktúra plochy fondu rozdelená medzi retail, kancelárie, logistické priestory po celej Českej republike. Len za rok 2019 hodnota transakcií fondu prekročila 120 miliónov EUR a boli to atraktívne nehnuteľnosti ako jedno z najväčších obchodných centier v Prahe Galerie Butovice, moderné administratívne budovy v Prahe 5 a ďalšie. „Stále je na trhu veľký objem kapitálu, ktorý sa investori snažia umiestniť a my pracujeme na takých akvizíciách, aby sme docielili adekvátnu sektorovú diverzifikáciu v rámci industriálnych a kancelárskych nehnuteľností, uvádza Milan Růžička, podpredseda predstavenstva INVESTIKA, investiční společnost, a.s. 

 SPRÁVA FONDU

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a jej realitný fond sú vedené tímom skúsených manažérov s viac ako 20 ročnou praxou a skúsenosťami s investíciami do nehnuteľností. Na prvom mieste je vždy spokojný klient. Realitný fond INVESTIKA je jednoduchý produkt prístupný každému klientovi, ktorý je  zrozumiteľný a prehľadný. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je dozorovaná Českou národnou bankou a distribúcia jej realitného fondu na Slovensku bola schválená a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

„Realitný fond INVESTIKA predstavuje veľmi zaujímavú zložku v rámci portfólia našich klientov, hovorí Július Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting. Vďaka svojmu fungovaniu má veľkú výhodu pri výkyvoch na finančných trhoch, ktoré ovplyvňujú klasické podielové fondy. Zároveň kvôli relatívne stabilnej výkonnosti sú vhodným riešením pri krátkodobých cieľoch našich klientov.“

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo otázky, neváhajte ozvať sa na info@bcas.sk

Zdroj: https://www.prservis.sk/broker-consulting-ako-prva-spolocnost-na-slovenskom-financnom-trhu-ponuka-klientom-realitny-fond-investika/

Odporúčané články: Investika vstupuje na slovenský trh investícií