Broker Consulting umožňuje klientom podpisovať dokumenty elektronicky

BRATISLAVA 7.5.2020

Broker Consulting, a.s. prináša inovácie v oblasti elektronického schvaľovania dokumentov vytvorených v súvislosti s finančným sprostredkovaním. Administratíva vo finančnom sprostredkovaní je náročná z pohľadu času aj množstva papierov. Sú to  procesy, kde sa zaznamenávajú požiadavky, potreby, finančná situácia klienta, zisťuje sa rizikový profil klienta vo vzťahu k investovaniu atď. Vo výsledku je celý priebeh finančného sprostredkovania zaznamenávaný v rôznych dotazníkoch, ktoré  klienti  spoločnosti Broker Consulting, a .s. autorizujú elektronicky.

Spoločnosť Broker Consulting, a. s. už od roku 2017 zaviedla elektronické vytváranie  a podpisovanie dokumentov prostredníctvom vlastnej aplikácie BROK. Aplikácia slúži pre vizualizáciu klientových životných udalostí a umožňuje zaznamenať informácie potrebné pre spracovanie individuálneho OK Finančného plánu.  Výsledkom  je optimalizácia  a  nové riešenia pre dosiahnutie cieľov klienta. Celým procesom sú vypracované dokumenty akými sú Záznam o stretnutí s klientom, investičný dotazník a iné dotazníky, ktoré klient potvrdzuje prostredníctvom SMS autorizácie.  

EFEKTIVITA je v našej práci veľmi dôležitá a vychádza z úspešnej aplikácie inovácií, ktoré prinášame spolupracovníkom aj našim klientom, uviedol Július Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting. Digitalizácia v podpisovaní dokumentov prispieva k zníženiu spotreby papiera a tým k ochrane životného prostredia. Významná je najmä úspora času pre potvrdzovanie a následné spracovanie elektronicky podpísaných dokumentov.“

Automaticky po schválení dokumentov klientom sú  tieto zaslané na e-mail klienta aj  spolupracovníkovi spoločnosti. Zavedením odsúhlasovania kompletnej dokumentácie formou SMS spoločnosť Broker Consulting  reagovala na zmenu okolností na trhu finančného sprostredkovania. Vývojom postupov a metód  a inovatívnym prístupom dlhodobo prináša klientom aj spolupracovníkom  efektívne riešenia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo otázky, neváhajte ozvať sa na info@bcas.sk

Zdroj: https://www.prservis.sk/broker-consulting-umoznuje-klientom-podpisovat-dokumenty-elektronicky/

Odporúčané články: Broker Consulting spustil predaj vlastného investičného ETF fondu