Jazda na elektrickej kolobežke prináša radosť aj starosť.

Čoraz  viac sa na cestách a chodníkoch stretávame s osobami  jazdiacimi na elektrických kolobežkách. Tento spôsob rýchlej prepravy sa stal veľmi obľúbený najmä u mladých avšak ani staršia generácia nezaostáva. Kolobežkári jazdiaci na elektrických kolobežkách sú súčasťou a zároveň riadnymi účastníkmi cestnej premávky. Znamená to, že musia dodržiavať pravidla, ktoré upravuje novela zákona o cestnej premávke platné od 01.januára 2020. S kolobežkou je možné prepravovať sa aj po cestách  či po cyklotrasách, avšak  pozor, na cestách môžu jazdiť len osoby staršie ako 15 rokov.

Kto je zodpovedný za škodu spôsobenú kolobežkárom?


Podľa štatistík najviac škôd vzniká na motorových vozidlách stojacich na ulici, no výnimkou nie sú ani kolízie s chodcami. Ak vodič na kolobežke spôsobí škodu na majetku a na zdraví je za škodu plne zodpovedný práve vodič a  nie prevádzkovateľ kolobežiek! Tým, že kolobežky nepodliehajú zákonu o cestnej premávke nemusia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, ale poškodený má nárok na náhradu škodu. Ak si spôsobí škodu na zdraví kolobežkách svojou nerozvážnou jazdou, náhradu na liečebné náklady v prípade úrazu či pracovnej neschopnosti si môže uplatniť len zo životnej poistky, ak ju má uzatvorenú.

Pripoistenie zodpovednosti je samozrejmosťou.

Poistenie občianskej zodpovednosti kryje škody spôsobené členmi domácnosti iným osobám (tretím osobám). Toto poistenie teda kryje škody na majetku a zdraví zapríčinené aj  vlastnou či zapožičanou kolobežkou. V prípade, že takéto poistenie vodič kolobežky nemá, poškodený si náhradu škodu môže uplatniť  v občiansko- právnom konaní.

Jazda, štýl jazdy a pravidlá.

Samozrejme, v prípade jazdy na kolobežke (a platí to aj pre cyklistov), je stále potrebné dodržiavať pravidla cestnej premávky. Štýl jazdy musí byť v súlade s týmito pravidlami:

  • na kolobežke je  len jedna osoba
  • dodržiava sa rýchlosť a prispôsobuje sa stave vozovky
  • a najdôležitejšie –  vodič na nemotorovom vozidle nesmie jazdiť pod vplyvom alkoholu a platia pre neho obdobné pravidlá ako pre vodiča motorového vozidla.  Ak prekročí  hranicu 0,5 promile alkoholu v krvi a spôsobí dopravnú nehodu, v takom prípade nemá nárok na úhradu spôsobenej škody z poistky –  občianska zodpovednosť a teda celú škodu poškodenému musí uhradiť sám. Tak, ako vodič motorového  vozidla, ktorý nesmie jazdiť pod vplyvom alkoholu, aj vodič na kolobežke nesmie byť pod vplyvom alkoholu.

Volať či nevolať políciu?

Pri vzniku škodovej udalosti netreba mať strach či panikáriť. Treba si v prvom rade vymeniť kontaktné údaje všetkých zúčastnených strán. Následne všetko zdokumentovať, nafotiť, pri zraneniach, ktoré sú posudzované ako škody na  zdraví, poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať záchranku. V prípade škody na vozidle nižšej ako 3 999 €, nie je potrebné volať políciu. Ak  účastníci nemajú istotu či škoda presahuje túto sumu,  odporúčame volať políciu . Ak kolobežkár spôsobí dopravnú nehodu, je nutné spísať záznam o nehode. Záznam by mal mať každý vodič v aute. Záznam  bude súčasťou hlásenia škody z občianskej zodpovednosti. Záznam sa používa aj v prípade, že by si poškodený  chcel škodu uplatniť zo svojej havarijnej poistky (ak má uzavreté havarijné poistenie ).

Ak dôjde ku škode na zdraví, je potrebné pamätať na to, že poisťovni sa musí doložiť lekárska správa s uvedením rozsahu ujmy na zdraví. Ak kolobežkách spôsobí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, táto škoda bude hradená z poistenia občianskej zodpovednosti, ktorá  sa  obvykle dojednáva s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti. Ak kolobežkár nemá takúto poistku tak náklady na opravu vozidla alebo nemajetkovú ujmu musí uhradiť z vlastného vrecka.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu je možné uzatvoriť v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti, vzťahuje sa na každého člena domácnosti. Novinkou na trhu je aj možnosť uzavrieť občiansku zodpovednosť samostatne na jednotlivca alebo rodinu. Jeho cena sa pohybuje už od 7 EUR/ ročne pri poistnej sume 50 000 €. Cena sa odvíja od výšky limitu alebo podľa balíku krytia danej poisťovni. Výhodou je, že niektoré poisťovne  napr. Allianz, ČSOB,UNION,UNIQA, Generali v rámci poistenia občianskej zodpovednosti ponúkajú aj rozšírené krytia vrátane Európy, nielen v rámci SR.

Jana Ivaničová, produktová manažérka neživotného poistenia