Bublina cien nehnuteľnosti sa viac a viac „nafukuje“

Vývoj cien nehnuteľností na bývanie predstavuje jeden z veľmi dôležitých makroekonomických ukazovateľov. Správanie sa cenovej hladiny na trhu nehnuteľnosti vo veľmi významnej miere ovplyvňuje celé hospodárstvo štátu. Významné výkyvy či extrémy dokážu zapríčiniť závažné ekonomické problémy, ktoré sú často sprevádzané zásahmi prostredníctvom nástrojov monetárnej politiky. Vývoj na trhu nehnuteľností a stav ekonomiky v štáte sú silno prepojené, a preto je veľmi dôležité tento vzťah vzájomne analyzovať.

Slovenský trh nehnuteľností sa neustále vyvíja, pričom možno pozorovať, že si dlhé roky udržuje stúpajúci trend nárastu cien a to aj napriek tomu, že podľa viacerých odborníkov už ceny nehnuteľnosti nemali rásť. V poslednom období sa však akoby celý tento proces urýchlil a ceny nehnuteľností stúpajú prudko nahor.

Ceny nehnuteľností v úvode tohto roka pokračovali v nastavenom trende, keď už piaty štvrťrok za sebou dosiahli medziročný rast viac než 20 %, hoci jemne nižší než v predchádzajúcom kvartáli. V máji 2022 sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v krajských mestách zvýšili ceny bytov o 1,9 %.

Pri porovnávaní vývoja cien nehnuteľností na Slovensku, je dôležité vziať do úvahy aj porovnanie a vývoj cien podľa jednotlivých krajov. Kým priemerná cena sa v Bratislavskom kraji pohybuje na úrovni 2 832 €/m2, v Prešovskom kraji je to 1 354€/m2. V súčasnosti je najnižšia cena v Nitrianskom kraji 1069 €/m2.

Rozdiely v cenách nehnuteľností v jednotlivých krajoch na Slovensku sú spôsobené predovšetkým v dôsledku rozdielnej ekonomickej úrovne. Je však možné predpokladať, že v týchto krajoch, v ktorých ceny nehnuteľností na bývanie výrazne zaostávali, budú v blízkej budúcnosti rásť rýchlejšie, v nadväznosti na rast ekonomickej úrovne v danom kraji. Výrazné rozdiely v raste cien nehnuteľnosti nie sú len medzi jednotlivými krajmi, ale i medzi jednotlivými typmi nehnuteľností. Priemerná cena za m2 vo vilách narástla medziročne o 27,7%, v domoch o 22,8%, zatiaľ čo v bytoch o 14,4%. V absolútnych hodnotách sa však ceny za m2 v bytoch držia stále výrazne nad cenou v domoch.

Ceny bytov sa medziročne zvýšili o takmer 300 € za m2. Pri podrobnejšej analýze vývoja cien nehnuteľností, konkrétne bytov je potrebné vziať o úvahy aj veľkosť samotného bytu. Cena za m2 v päť a viac izbových bytoch postupne klesá na úroveň trojizbových a štvorizbových bytov, zatiaľ čo v najmenších jednoizbových a dvojizbových bytoch naďalej rýchlo narastá.

           Dostupnosť vlastného bývania sa od 1. júla opäť znížila, a to z dôvodu zmeny výšky životného minima. Najväčší dopad to bude mať pre záujemcov so hraničným príjmom. Mení sa situácia najmä v pomeresplátky úveru voči platom, podľa čísiel Národnej banky Slovenska sa neustála situácia zhoršuje. Odborníci na problematiku sa zhodujú: prestávame zarábať toľko, aby sme si mohli kupovať nové bývanie, ktoré je stále drahšie a drahšie.

Čísla hovoriace v neprospech záujemcov o bývanie stále pribúdajú. Nedávno to dokázal aj takzvaný Property index 2021 od konzultačnej spoločnosti Deloitte. Priemerný Slovák si podľa neho musí odložiť 10,6 priemerného ročného platu na to, aby si mohol kúpiť priemerný byt s rozlohou 70 metrov štvorcových. Vlani mu na to stačilo „len“ 9,9 priemerného ročného platu.

Banky neustále sprísňujú podmienky získania úveru na nové bývanie, už je pre nich automatické, že klient musí mať  vlastné prostriedky, ak si chce kúpiť vlastné bývanie. Je dôležité, aby  ľudia mysleli do budúcnosti a našetrili si finančné prostriedky.

Nie všetci si môžu dovoliť vlastné bývanie, riešením tejto nepriaznivej situácie vidíme okrem rozsiahlejšej výstavby nových bytovým jednotiek aj v podpore výstavy nájomných bytov, nakoľko počet nájomných bytov na Slovensku je minimálny. Tu musíme byť kritický, že štát je veľmi pomalý v riešení bytovej otázky. Klienti si musia zvážiť, aká nehnuteľnosť je pre nich dostupná, či je to byt, či dom a tiež v akej lokalite.

Financovanie  kúpy nehnuteľnosti je poriadny oriešok, ale je dobré si takúto investíciu vopred naplánovať a postupne realizovať. S OK Finančným plánom môžete dosiahnuť svoje vysnívané bývanie.

Mgr. Martina Bajusová, produktová manažérka