Ceny za poistenie nehnuteľností rastú.

Tak, ako sa menia na trhu úrokové sadzby, ceny tovarov, menia sa aj ceny nehnuteľností. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa cena bývania na Slovensku opäť dynamicky zrýchlila – medzi štvrťročne až o 23,3 %. Kým ku koncu minulého roka stál meter štvorcový nehnuteľnosti na Slovensku v priemere 2 262 eur, koncom marca 2022 to bolo už 2 729 EUR. 

Keď ste si kúpili  hnuteľnosť, určite ste si ju aj poistili proti krádeži, či rôznym živelným udalostiam. Financovanie kúpy nehnuteľnosti  totiž väčšina Slovákov rieši hypotekárnym úverom. Banky v takýchto prípadoch požadujú, aby nehnuteľnosť bola poistená minimálne vo výške úveru. Prejde niekoľko rokov a vy máte stále tú istú poistku.

Možno práve Vaša poistka je aj s tvz. Indexáciou. Indexácia poistnej zmluvy však nemusí stačiť. V indexácii je zohľadnený vývoj ceny stavebných materiálov stavebných prác ako aj nárast indexov spotrebiteľských cien v domácnosti, avšak ani tá nemusí byť aktuálne postačujúca. Prax ukazuje, že indexácia sa snaží zvyšovať poistnú sumu v čase, aby nedochádzalo k podpoisteniu, avšak úplne to nekorešponduje s reálnym zvyšovaním cien nehnuteľností.

Napríklad byty, ktoré sa pred 15 rokmi predávali za 50 tisíc EUR, už v súčasnosti majú omnoho vyššiu hodnotu. Je to spôsobené nielen ich rekonštrukciou či obnovou, ale aj práve už spomínaným zvyšovaním cien.

Poistenie slúži na to, aby v prípade totálnej škody klient dokázal v rámci poistného plnenia, ktoré dostane od poisťovne, zadovážiť si podobnú nehnuteľnosť. Určite by mali byť ostražití práve tí, ktorí si kupovali nehnuteľnosť napr. pred 10 a viac rokmi. Pretože neaktuálnou výškou poistnej sumy nehnuteľnosti sa môže stať, že pri poistnej udalosti poistné plnenie nemusí vôbec postačovať na pokrytie všetkých výdavkov.

Napríklad, ak ste pri kúpe rodinného domu poistili túto nehnuteľnosť na 150-tisíc eur,  jeho hodnota v priebehu rokov vzrástla povedzme na 200-tisíc EUR. Ak poistka na tento dom nebola aktualizovaná a neobsahovala ani indexáciu, v prípade poistnej udalosti napr. vo výške 10 000 EUR, poisťovňa klientovi vyplatí len 7 500 EUR. Prečo? Pretože nehnuteľnosť hoci má hodnotu 200 tis. EUR v poistnej zmluve figuruje stále hodnota 150 000 EUR a to znamená, že dom je podpoistený o 25 %.

Analytici tvrdia, že pri súčasnej inflácii a raste cien indexácia nie je postačujúca a je nevyhnutné skontrolovať svoju poistnú zmluvu a navýšiť poistné sumy tak, aby zodpovedali aktuálnej hodnote nehnuteľnosti. Niektoré poisťovne (Allianz, Groupama, Kooperatíva atď.) oslovujú klientov listom a  informujú ich o potrebe aktualizácie poistnej sumy alebo dokonca pristúpili k výpovedi neaktuálnej poistky.

Dôležité je v takomto prípade, obrátiť sa na finančného sprostredkovateľa, ktorý vám pomôže vybrať vhodné poistenie s ohľadom na aktuálnu cenu nehnuteľnosti.

Prečo čakať na to, pokým sa niečo stane alebo na výpoveď neaktuálnej poistnej zmluvy? Konajte ihneď. Finančný konzultanti Broker Consulting Vám poradia so stanovením poistnej sumy, s poistnými rizikami a výberom vhodného produktu.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie