Dosiahli ceny nehnuteľností svoje dno?

Ceny nehnuteľností boli v posledných rokoch predmetom pozornosti a diskusií nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete. Obrovský nárast cien spôsobil, že nehnuteľnosti sa stali, nielen pre mnohých mladých ľudí, nedostupnými.

Nárast cien vyvolal otázky a diskusie medzi investormi, developermi a obyvateľmi. Zvlášť vo väčších mestách ako Bratislava, Košice a Žilina sme boli svedkami dramatického nárastu cien domov a bytov.

Hoci trh s nehnuteľnosťami prešiel rôznymi cyklami a zmenami, posledných pár rokov bolo poznačených výrazným rastom cien. Niektoré regióny a mestá dokonca dosiahli historické maximá. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny nehnuteľností. Jedným z nich je dopyt a ponuka. V mestách so silným ekonomickým rastom a atraktívnym životným prostredím je dopyt po nehnuteľnostiach vysoký, čo tlačí ceny nahor. Okrem toho, nízke úrokové sadzby vytvárajú príležitosť pre investície do nehnuteľností, čo zvyšuje dopyt ešte viac.

Na druhej strane ponuka nehnuteľností môže byť obmedzená z dôvodu rôznych faktorov, ako sú stavebné obmedzenia, územné plány alebo nedostatok dostupnej pôdy pre nové projekty. Toto tiež prispieva k rastu cien.

Existuje niekoľko scenárov, ktoré by mohli ovplyvniť budúci vývoj cien nehnuteľností. Jedným z nich je zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky, čo sa prejavilo zníženým dopytom po hypotékach a tým aj po nehnuteľnostiach.

Momentálne sme na Slovensku sme vo fáze, keď ceny nehnuteľností klesajú, no začína sa zároveň spomaľovať aj inflácia. Vysoké úrokové sadzby ovplyvnené vysokou infláciou vo svete majú negatívny dosah na trh s bývaním.

Inflácia nielen na Slovensku, ale aj v celej eurozóne by mala pokračovať v poklese, čo by malo motivovať ECB k tomu, aby ukončila cyklus znižovania úrokových sadzieb. Toto samo osebe bude tlačiť úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch nadol, čo by malo opätovne odštartovať rastový trend na trhu nehnuteľností. Preto môžu byť súčasné ceny nehnuteľností na Slovensku v blízkosti svojho dna.

Ďalší vývoj však bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať makroekonomická situácia a predovšetkým, či sa podarí skrotiť infláciu. Tá je totiž zodpovedná za vysoké úrokové sadzby, ktoré majú na dlhodobé investície ako kúpa nehnuteľnosti výrazný vplyv. Do konca roku 2023 sa významné zmeny neočakávajú a predpokladáme, že sa situácia nezmení a ceny budú do konca roka aj naďalej stagnovať.

Ako však ale vyplýva z výsledkov štúdie, ktorú spoločne realizovali nemecký ekonomický inštitút IFO a švajčiarsky inštitút KOF, ceny nehnuteľností na celom svete budú v nasledujúcom desaťročí rásť v priemere o 9 % ročne. Medzi dôvody rastúceho trendu patrí vyššia životná úroveň a vyššie príjmy, ale aj túžba po väčšom životnom priestore a rast populácie. Podľa odborníkov zohráva úlohu aj rastúca obľúbenosť práce z domu. Na druhej strane zohrávajú úlohu aj ponukové faktory, ako sú obmedzené výrobné kapacity, vyššie ceny stavebných materiálov a nedostatok stavebných pozemkov.

Je však ťažké predpovedať, či sme už dosiahli dno cenového cyklu. To, čo je isté, je, že trh s nehnuteľnosťami je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré sa môžu meniť v čase. Pre tých, ktorí uvažujú o kúpe nehnuteľnosti, je dôležité starostlivo zhodnotiť svoju situáciu a riziká, ktoré sú s ňou spojené.

Ceny nehnuteľností sú témou, ktorá zostane naďalej v centre pozornosti verejnosti. Budeme pozorne sledovať vývoj na trhu a uvidíme, či sa ceny stabilizujú alebo pokračujú v raste. Jedno je isté: trh s nehnuteľnosťami je dynamický a stále sa mení, a preto je dôležité mať pri kúpe nehnuteľnosti reálne očakávania a dobre zvážiť svoje možnosti.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka oddelenia realitných služieb