Odklad splátok z dôvodu Covid19. Využiť, alebo nevyužiť?

Národná  banka Slovenska na brífingu v stredu oznámila, že Banky na Slovensku zaznamenali za dva týždne takmer 100 000 žiadostí o odklad splátok úverov. Táto štatistika sa týka domácností. Zákon o odklade splátok začal platiť 9. apríla. Po tomto termíne banky zaznamenali výrazné navýšenie žiadostí o odklad splátok. Až 80% žiadostí zaznamenali dve najväčšie banky. K 24. aprílu bol počet žiadostí o odklad splátok úverov 108 000.

Odklad splátok, ako núdzová brzda.

Na odklad splátok sa môžeme pozerať, ako na núdzovú brzdu vo vlaku. Predstavte si, že sa veziete vo vlaku. Vlaky majú nainštalovanú núdzovú brzdu. Potiahnete za núdzovú brzdu ak vám je nevoľno, alebo sa vám točí hlava? Nie, hľadáte iné riešenia, určite neťaháte za núdzovú brzdu. Tá brzda je tam pre naozaj výnimočné situácie a použije sa len v čase, keď už nie je inej možnosti. Úplne rovnako by ste sa mali pozerať aj na možnosť odkladu splátok na úvere. Je to taká núdzová brzda, na ktorú by ste mali siahnuť až vtedy, keď všetko ostatné zlyhá.

Prečo využiť odklad splátok iba v núdzi?

Dôvodov je niekoľko. Jedným je určite mierne navýšenie preplatenosti úveru. Je to riešenie, ktoré niečo stojí. Ďalším dôvodom môže byť pohľad do budúcnosti, keď sa všetko vráti do „pôvodných“ koľají. Legislatíva ohľadne bonity klienta do budúcnosti hovorí, že odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a splátka sa nepovažuje za omeškanú.

A predsa zápis v bankovom registri

V skutočnosti banky reportujú odklad splátok do úverového registra (SRBI), no pod špeciálnym kódom, ktorý odklad identifikuje z dôvodu COVID 19. Skúste sa teraz vžiť do pozície banky, keď bude v budúcnosti takýto klient žiadať o nový úver.

Vždy je bonita klienta posudzovaná ako celok (výška príjmu, sektor zdroja príjmu, schopnosť splácať úver, disciplinovanosť pri splácaní a podobne) Schvaľovateľ vidí záznam, ktorý klienta nediskvalifikuje na poskytnutie úveru, tak ako to bolo doteraz pri odklade z dôvodu povedzme straty zamestnania a podobne. No vidí, že klient po krátkej dobe siahol po „záchrannej brzde“. O čom to vypovedá? Pravdepodobne klient nemal vytvorenú rezervu, keď hneď žiada o odklad. Alebo len kalkuluje/špekuluje? Hľadá klient riešenia, ako naďalej splácať úver, alebo využíva možnosti ako úver nesplácať? Požičali by ste takémuto klientovi peniaze za najlepších možných podmienok? Možno by ste to zohľadnili v úrokovej sadzbe, alebo by ste od klienta vyžadovali  väčšiu participáciu vlastnými zdrojmi.

Dnes nevieme, ako sa banky zachovajú, keď sa všetko upokojí. Legislatívu budú musieť dodržiavať, no bonita klienta bude stále v réžii banky a posudzovaná aj naďalej komplexne. Preto odklad splátok našim klientom odporúčame ako naozaj posledné možné riešenie, keď už všetko ostatné zlyhá.

Dnes máte odklad splátok, a čo bude zajtra?

Odklad splátok nie sú prázdniny. Odklad splátok tu nie je preto, aby sme mohli ísť na dovolenku, alebo si mohli kúpiť niečo, na čo nám bežne nezostávajú prostriedky. Na to máme iné nástroje. Odklad splátok je v prvom rade o pomoci, keď sa už nijako inak nedá. Ak už túto „núdzovú brzdu“ využijete, tak odporúčam požiadať o odklad na maximálnu dobu, pretože o odklad je možné požiadať len raz a to maximálne na 9 mesiacov.

Myslite o krok dopredu

Treba myslieť na to, že teraz „vlak zastaví“, ale po maximálne 9 mesiacoch treba pokračovať ďalej a tú stratu dohnať. A na tú situáciu sa treba tiež pripraviť. Špecialisti Broker Consulting vám pomôžu pripraviť plán, ako to celé správne zvládnuť a ako sa pripraviť na skorý rozbeh.  Ak je to len trochu možné, tak počas tohoto obdobia je dôležité odkladať aspoň časť splátky na sporiaci produkt. Túto sumu bude neskôr možné použiť na mimoriadnu splátku, alebo ako rezervu pre prípad horších situácií. V čase odkladu, by malo byť vašou maximálnou snahou vlak čo najskôr opäť rozbehnúť a opätovne začať úver splácať. V oblasti odkladu splátok môže byť komplikované sa orientovať.

Vopred sa poraďte s odborníkmi

Na naozaj správne rozhodnutie pri odklade splátok, je potrebné zvážiť veľké množstvo faktorov. Finančná matematika vie významne pomôcť a veci spriehľadniť. Preto je dôležité sa poradiť s niekym, kto sa vie na celý problém pozrieť odborne a nezávisle. Preto neváhajte osloviť finančných špecialistov Broker Consulting. Dajú vám odpovede na všetky vaše otázky.

Branislav Sedilek
Autor je manažérom hypotekárnych obchodov Broker Consulting

Odporúčané články: 5 finančných chýb, ktoré nás dostávajú do ťažkostí