Oplatí sa poistenie predĺženej záruky spotrebičov?

Obchodné reťazce k zakúpeným spotrebičom ponúkajú poistenie predĺženej záruky. Toto poistenie je tiež súčasťou poistenia nehnuteľností a domácnosti. Ktoré je výhodnejšie?

Čo je predmetom poistenia predĺženej záruky spotrebičov?

Štandardne máte záručnú dobu na spotrebič 2 roky. Poistenie predĺženej záruky sa snaží túto záruku predĺžiť o jeden až päť rokov. Poistenie kryje opravu na nefunkčný spotrebič, ak vada nastala z rovnakého dôvodu, ako by vznikla v štandardnej zákonnej lehote 2 roky. Nefunkčnosť spotrebiča, ak ste si sami spotrebič pokazili neodborným zásahom alebo zlou obsluhou však nie je krytá.

Preštudoval som poistné podmienky produktov, ktoré ponúkajú obchodné raťazce ako ALZA, DATART/HEJ.SK, MALL.SK a ANDREASHOP.SK (ďalej len obchodných domov). Na začiatku bol problém vôbec nájsť poistné podmienky k týmto produktom, keďže nie sú prístupné z položky z “košíka”, cez ktorú si uzatvárate pripoistenie predĺženej záruky ku kupovanému spotrebiču. Musel som to hľadať cez rôzne podstránky ako napr. služby ponúkané obchodným reťazcom. Nakoniec som sa k poistným podmienkam dostal.

Veci, o ktorých by ste mali vedieť, keď sa chystáte uzatvoriť poistenie predĺženej záruky cez obchodné reťazce:

1. Poistenie predĺženej záruky spotrebičov cez obchodné reťazce sú uzatvorené väčšinou cez zahraničné poisťovne, väčšina z nich má pobočku v Českej republike a riadia sa českou legislatívou. Klient v prípade sťažnosti na poistné plnenie musí sa tým pádom obrátiť na kanceláriu v ČR.

2. Možnosti predlženej záruky sú 1, 2, 3, alebo 5 rokov.

3. Poisťovňa zaplatí buď náklady na opravu, kúpu nového spotrebiča alebo vrátenie peňazí. To v závislosti od toho, či je spotrebič opraviteľný, oprava rentabilná, alebo existuje porovnateľná náhrada za pokazený spotrebič. Rozhoduje o tom likvidátor, resp. administrator, ktorého určí poisťovňa. Napr. MALL dokáže vrátiť peniaze v prípade, ak nie je spotrebič opraviteľný. V prípade DATART alebo ANDREASHOP však peniaze nevrátia, ale si musíte u nich zakúpiť iný spotrebič.

4. Vysoká cena za poistenie! Pri televízore v hodnote 1000 €, stojí predĺžená záruka na 3 roky od 163 do 250 €. Ide o jednorazové poistné zaplatené za 3 roky poistenia. Najlacnejšie ALZA, najdrahšie ANDREASHOP.

5. Pozor na limity poistného krytia. Plnenie je vyplatené maximálne do výšky kúpnej ceny spotrebiča, ale v prípade ALZA a MALL je plnenie obmedzené časovou hodnotou spotrebiča v čase poistnej udalosti, t.j. poruchy spotrebiča. Hodnota spotrebiča klesá o 1% každý mesiac odo dňa zakúpenia. Maximálne tak za opravu alebo kúpu nového spotrebiča dostane spotrebitľ po 2 rokoch 76 % z kúpnej  ceny spotrebiča, po 3 rokoch 64 %, po 4 rokoch 52 % a na konci 5 roka to bude už len 40 %. Napr. za televízor kúpený za 1000 € by Vám poisťovňa priznala náklady na opravu po 3 rokoch v max. hodnote 640 €. Toto neplatí v prípade ANDREASHOP a DATART/HEJ.SK, ktoré plnia v novej cene (za cenu vyššieho poistného alebo limitov na min. a max. hodnotu zakúpeného spotrebiča).

6. Obmedzenie pre opravu spotrebiča.  O tom, či bude spotrebič opravený, zakúpi sa nový produkt alebo sa vrátia peniaze, rozhoduje likvidátor poisťovne. Oprava spotrebiča býva štandardne v servisom stredisku, ktoré určí poisťovňa (obchodný reťazec). Malý spotrebič tak musíte doniesť na vlastné náklady do servisu. V prípade veľkých spotrebičov ako napr. chladnička, pračka a pod.  poisťovňa zabezpečí bezplatný odvoz. Na opravu v mieste poistenia tak vo väčšine prípadov môžete zabudnúť.

7. Doba vykonania opravy. Väčšina poisťovní nemá v poistných podmienkach definovanú dobu, do kedy musí vykonať opravu. Napr. ALZA má na stránke uvedené, že štandardne je oprava vykonaná do 45 dní, no v poistných podmienkach je uvedená doba až 90 dní. Aj to bez garancie. Výnimka môže byť ako v prípade ANDREASHOP, kde v prípade uplatnenia VIP garancie sa zaväzujú, že do 5 dní vykonajú opravu. Nie je to však zadarmo, ale za cenu vyššieho poistného.

Čo by ste mali vedieť, ak chcete mať  poistenie predĺženej záruky priamo v poistení nehnuteľnosti a domácnosti:

1.Poistenie býva štandardnou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti vo vyšších balíkoch krytia. Len výnimočne je ako forma pripoistenia. Poistenie sa často predáva aj pod názvom “servis domácich elektrospotrebičov (predľžená záruka)” a býva súčasťou asistenčných služieb. Asistenčné služby tiež kryjú technickú haváriu, vymknutie dverí, právne služby a ďalšie služby.

2. Okrem bielej a čiernej techniky môžu byť poistené aj plynové alebo elektrické kotle. Štandardne poisťovne majú vymedzený okruh spotrebičov, ktoré sú poistené a to presným zoznamom spotrebičov.

3. Možnosti predlženej záruky sú 1, 2, 3, alebo 5 rokov. Pri zdrojoch tepla až 8 rokov.

4. Poistenie väčšinou kryje opravu. V menšej miere aj nákup nového spotrebiča, ak je oprava nevykonateľná alebo nerentabilná, napr. UNIQA (exAXA), KOOPERATÍVA, UNION, WÜSTENROT. V niektorých prípadoch je vyplatená finančná kompenzácia (GROUPAMA).

5. Väčšina poisťovní kryje opravu do limitu poistnej sumy. Tento Limit sa pohybuje od 150 € (UNIQA) do 2000 € (KOOPERATÍVA). Počet plnení za jeden poistný rok môže byť 1 až 4x v závislosti od poistných podmienok. Časť poisťovní (GROUPAMA, KOOPERATÍVA, UNION) limituje plnenie aj časovou hodnotou spotrebiča. Okrem toho existujú limity na min. (UNIQA exAXA od 95 €, GENERALI od 200 €, UNION od 100 €) a max. hodnotu (ALLIANZ do 2500 €) zakúpeného spotrebiča.

6. Miesto zakúpenia spotrebiča je štandardne Slovenská republika. Niektoré poisťovne kryjú aj možnosť zakúpenia spotrebiča v okolitých štátoch ako je Česká republika (KOOPERATÍVA) alebo Maďarsko, Poľsko, Rakúsko (ČSOB) a Nemecko (GROUPAMA).

7. Oprava veľkých spotrebičov je štandardne v mieste poistenia, len v prípade ak si to vyžaduje väčší zásah tak je zabezpečený odvod do servisu.

Ktorá možnosť poistenia je výhodnejšia?

Poistenie predĺženej záruky cez obchodné reťazce je viazané na konkrétny zakúpený výrobok u konkrétneho predajcu. Za pomerne vysokú cenu poistného, ktoré v niektorých prípadoch tvorí až štvrtinu z hodnoty zakúpeného výrobku, získate plnenie, ktoré môže pokryť hodnotu opravy vo výške zakúpeného spotrebiča. Rizikom sú v niektorých prípadoch plnenie v časovej cene, oprava veľkých spotrebičov výsostne v servise určenou poisťovňou (bez možnosti opravy na mieste) a hlavne bez garancie opravy do konkrétnej doby. Za výhodu nie je možné považovať ani možnosť náhrady nového výrobku, ak je výrobok neopraviteľný. S odvolaním sa na nové pravidlá EÚ ohľadom práva na opravu bude mať spotrebiteľ právo opraviť výrobok min. 10 rokov od posledného predaja produktu. Na trhu tak budú k dispozícii náhradné diely a súčiastky počas tejto doby. Náhrada novým výrobkom tak bude uplatňovaná minimálne. Výhodnejšie je podľa predĺženie záruky v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Za nižšiu cenu získate komplexné krytie nehnuteľnosti, domácnosti, asistenčných služieb a zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti. Výhodou tohto poistenia je tiež neviazanie sa na konkrétneho predajcu. Výrobok mohol byť zakúpený aj mimo Slovenska. Servis veľkých spotrebičov je štandardne v mieste poistenia. Rizikami poistenia sú:
–  obmedzené množstvo krytých spotrebičov

  •  limity poistnej sumy
  •  min. a max. hodnota zakúpeného spotrebiča
  •  tiež nie je štandardne určená lehota na opravu spotrebiča.

Najlepšie produkty poistenia, ktoré kryjú v cene poistenia poistenie predĺženej záruky spotrebiča:

1. ČSOB Domos Kompakt poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 100 000 €, balík EXTRA, ročné poistné 63,03 €

2. WÜSTENROT Hodnota Domova, poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 50 000 €, balík BASIC, ročné poistné 21,60 €

3. UNION UNIDOM 2020, poistenie domácnosti 20 000 €, zodpovednosť za škodu 100 000€, balík BASIC, ročné poistné 18,48 €

Cena za poistenie predĺženej záruky +3 roky, televízor v hodnote 1000 €:

ALZA.SKDATART / HEJ.SKMALL.SKANDREASHOP.SK
163 €170 €200 €250 €
vr.VIP garancie

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.