Broker Consulting opäť vyrástol.

Bratislava 19.7.2021

Spoločnosť Broker Consulting na Slovensku podľa údajov za prvý polrok 2021 zaznamenala nárast obratu o 27 %. Najväčší prírastok v poskytovaní finančných služieb vykázali najmä segmenty  investícií a hypoték.  Obrovským + 100 % nárastom oproti roku 2020 sa môže pochváliť v realitách.

Výrazné posilnenie v realitných službách

„Za prvých šesť mesiacov tohoto roku sa nám podarilo predať a zarezervovať nehnuteľnosti v objeme za viac  ako 40 mil. EUR, okomentoval výsledok  generálny riaditeľ Broker Consulting Július Rusňák a pokračuje: „V oblasti realitných služieb sme narástli vďaka spolupráci s developermi  a taktiež vďaka digitalizácii procesov. Významne k tomu prispeli online prehliadky nehnuteľností, profesionálne videoprezentácie a bezpapierové transakcie“.

Prepojenie s realitnými službami pomohlo aj predaju hypoték

Jednou z najdôležitejších oblastí finančného trhu za prvý polrok 2021 sa stali hypotekárne úvery. Trh s hypotékami sa niesol v znamení  historicky najnižšej úrovne priemerného úroku pri nových úveroch na bývanie, ktorý je pod jedným percentom. „V poskytovaní hypotekárnych úverov sme zaznamenali      30 % nárast“, uviedol J. Rusňák. „Tento úspech je naviazaný nielen na priaznivé úrokové sadzby, alepredovšetkým na vzájomné prepojenie finačných a realitných služieb pod jednou strechou. Je to koncept, ktorý naša spoločnosť poskytuje klientom od roku 2016“, dodal J. Rusňák.

Investičné produkty s 50 % nárastom

Broker Consulting od roku 2019 ponúka klientom aj svoj vlastný investičný produkt. „Rok a pol od založenia vlastného investičnéhoho fondu pod značkou Broker Consulting SICAV s názvom OK SMART ETF môžeme konštatovať, že sa stal vhodnou alternatívou pre investorov s dlhodobejším investičným horizontom“, uvádza J. Rusňák. „Zároveň však platí, že klientom ponúkame širokú a komplexnú ponuku investičných produktov a riešení, aktívne a pasívne riadených fondov. Okrem iného sme jediným distibútorom Realitního fondu Investika, ktorý dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky. V minulom roku si väčšina slovákov uvedomila potrebu dlhodobej finančnej rezervy a taktiež zabezpečenia. Našim klientom sme  preto vždy na blízku, aj v tak neľahkých časoch, akými bolo obdobie pandémie spôsobenej  ochorením COVID-19 a poskytujeme im komplexné finančné služby. Pomáhame im pri najdôležitejších životných rozhodnutiach a našim strategickým cieľom je pripravovať inovatívne produktové riešenia, ktoré im budú prinášať peniaze na viac“, povedal Július Rusňák.

Nové pracovné pozície

V tomto roku spoločnosť pokračuje v digitalizácii procesov, vylepšovaní aplikácií a nástrojov pre spolupracovníkov. „Od začiatku tohto roku využilo podnikateľskú príležitosť a vstúpilo do nášho systému vzdelávania a zapracovania v poskytovaní finančných a realitných služieb, viac ako 150 nových kolegov,“ povedal J. Rusňák. „Za touto skutočnosťou je aj fakt, že naše služby sú pre klientov podstatné a užitočné. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú vidia obrovskú výhodu nášho širokospektrálneho zamerania,“ uviedol generálny riaditeľ Broker Consulting Július Rusňák. 

Zdroj: https://www.prservis.sk/broker-consultig-opat-vyrastol/