Slovo generálneho riaditeľa Broker Consulting

Broker Consulting nie je len práca.
Je to životný štýl.

Sme finanční a realitní konzultanti. Pomáhame ľuďom s istotou zvládať osobné ciele a veľké životné rozhodnutia. Inšpirujeme našich klientov a spolupracovníkov k rastu a finančnej nezávislosti.

Patríme medzi lídrov na trhu nezávislého finančného sprostredkovania. Naši klienti získavajú komplexné profesionálne služby v oblasti finančného plánovania, sporenia, renty, financovania bývania a zabezpečenia. Klientom poskytujeme nadštandardné služby finančného plánovania a taktiež aj v oblasti realitných služieb, na ktoré sa môžu plne spoľahnúť.

Našim klientom pomáhame splniť si ich strategické životné ciele. S finančným plánom vypracovaným našimi konzultantmi sa život našich klientov stáva oveľa jednoduchším. Podieľame sa na tom, aby naši klienti mali vlastné bývanie podľa svojich predstáv, aby mohli zabezpečiť svojim deťom patričné vzdelanie alebo mohli čerpať rentu a mať dôstojný dôchodok. Dlhodobo svojich klientov sprevádzame na ceste k finančnej nezávislosti. Realitné a finančné operácie, ktoré pomáhame uskutočňovať, sú veľakrát ich najväčšie a najvýznamnejšie rozhodnutia. Preto považujeme bezpečnosť uskutočnenia transakcií za prioritu.

Súčasťou nášho tímu sú odborníci, pre ktorých sa práca v Broker Consulting stala životným poslaním. Prinášame profesijnú príležitosť mladým študentom alebo ľuďom, ktorí chcú zmeniť svoj život a pocítiť uspokojenie z práce. V rámci poskytovania služieb pôsobíme na pobočkách po celej republike, kde klienti komfortne vybavia finančné a realitné služby na jednom mieste.Na to, aby sme našli efektívnejšie riešenie klientových potrieb, prispieva aj vývoj nových technológií a niektorých produktov, ktoré nie sú dostupné nikde inde len u nás. Jedným z nich je OK Double, inovatívny produkt, ktorý umožňuje dojednať vysoké poistné sumy pri výhodných podmienkach. Investičný produkt OK Smart ETF v sebe zasa revolučným spôsobom kombinuje výhody aktívnej správy financií s priaznivými cenovými podmienkami pasívneho prístupu.

Vyskúšajte, ako sa vám bude žiť s finančným plánom Broker Consulting.

S úctou

Július Rusňák, generálny riaditeľ