Spoločenská zodpovednosť

Svet okolo nás je taký, aký si ho vytvárame.
So zdvihnutou hlavou sa hlásime k tejto zodpovednosti.

Dobré skutky v prospech tých, ktorí nemali šťastie

Občianske združenie Dobrý skutok SK bolo založené 5.3. 2012 za podpory spoločnosti Broker Consulting a českého združenia Dobrý skutek s cieľom pomáhať aj slovenským klientom.

V roku 2014 Dobrý skutok SK splnil podmienky a stal se jedným z príjemcov 2% z daní. Patrónkou sa stala slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet, držiteľka svetového rekordu a bronzová medailistka z letných olympijských hier v roku 2012, od roku 2013 členka Medzinárodného olympijského výboru – Danka Barteková.

Dobrý skutok SK tvoria ľudia, ktorých spája rovnaká myšlienka: pomôcť tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, bez pomoci druhých sa v danej chvíli nezaobídu. Urobiť túto pomoc efektívne a transparentne pre všetky zúčastnené strany. Snaha umožniť všetkým, ktorí chcú pomáhať, slobodne si vybrať toho, komu chcú pomôcť, a mať nad poskytnutou finančnou pomocou maximálnu kontrolu.

Podpora je realizovaná prostredníctvom finančných zbierok, ktoré sú zverejňované na webových stránkach občianskeho združenia. Pre darcu finančného daru existuje možnosť získať za svoj dobrý skutok darček, ktorý mu aj v budúcnosti môže pripomenúť, že dobrý skutok je viac než dobrá rada.

Slovo patronky Danky Bartekovej:

Stala som sa patrónkou Dobrého skutku SK, občianskeho združenia, prostredníctvom ktorého môžem pomáhať priamo ľuďom, ktorí to potrebujú, transparentne a cielene. 

Dobrému skutku SK verím aj preto, že ho zastrešuje a podporuje Broker Consulting, ktorý pre mňa predstavuje stabilného partnera pri riešení finančných otázok, ale aj spoločnosť, ktorá má „srdce“.

Dobrý skutok SK poskytuje podľa mňa možnosť pomôcť a podať pomocnú ruku pre každého. Aj pre tých, ktorí neveria charitatívnym organizáciám, pretože darovaním cez Dobrý skutok SK poukážete peniaze priamo adresátovi a svoj vklad si transparentne skontrolujete na internete alebo v banke. Teší ma, že prostredníctvom Dobrého skutku SK našli pomoc mnohí ľudia, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako ja. Viem si predstaviť, akú cenu má zdravie pre človeka, ktorý ho nemá. Určite sa nedá vyčísliť. Avšak v každom prípade je možné peniazmi aspoň zmierniť bolesť, uľahčiť podmienky alebo zabezpečiť vyššiu kvalitu života.

Preto som sa rozhodla pomôcť dobrej veci a priložiť aspoň málom ruku k dielu. Verím, že Dobrý skutok SK osloví všetkých, ktorí chcú pomôcť a zároveň mať istotu, že ich peniaze sa dostali presne tam, kam ich poslali.

Danka Barteková

Ak môžete a chcete pomôcť, navštíve www.dobryskutok.sk. Číslo transparentného účtu pre slovenských klientov je 2700376999/8330, vedený je vo Fio Banke. 

Ďakujeme za každý finančný dar.