Zoznam partnerov

Poisťovne

 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (do 1.10.2019)
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s. (do 31.12.2019)
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (do 31.8.2021)
 • AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (do 31.8.2021)
 • Compagnie francaise d´ assurance pour le comerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Coface)
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • ERGO poisťovňa, a.s. (do 1. 10.2019)
 • Fortegra Europe Insurance Company Limited
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa (do 11_2021)
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel (do 11_2021)
 • Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Inter Partner Assistance S.A, člen skupiny AXA
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu (zmena názvu od 20.7.2022)
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s. (do 31.8.2021)
 • UNIQA pojišťovna, pobočka poisťovne z iného členského štátu (od 1.9.2021)
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bankové a iné úverové spoločnosti

 • 365.bank, a.s.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 • Diners Club CS, s.r.o. (do 18.8.2022)
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • J & T Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky  (do 1.3.2018)
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike (do 1.7.2022)
 • Oberbank Leasing s.r.o.
 • OTP Banka Slovensko, a.s. (do 30.9.2021)
 • Prima banka Slovensko, a.s. (do 31.12.2019)
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a s. (do 1.11.2022)
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Správcovské spoločnosti a o.c.p.

 • Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
 • AMUNDI Czech Republic Asset Management, a.s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • ČP INVEST investiční společnost, a.s.  zmena na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (1.1.2016)
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • Finax, o.c.p., a.s.
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
 • UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • STABILITA, d.d.s., a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s.

Dôchodkové správcovské  spoločnosti

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Aegon d.s.s., a.s. (do 1. 10.2019)
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ostatní partneri

 • Positive s.r.o.
 • Positive software s.r.o.
 • Positive Services s.r.o.
 • Positive Media s.r.o.