Zoznam partnerov

Poisťovne

 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (do 1.10.2019)
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s. (do 31.12.2019)
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Compagnie francaise d´assurance pour le comerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • ERGO poisťovňa, a.s. (do 1. 10.2019)
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
 • Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Inter Partner Assistance S.A, člen skupiny AXA
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • Premium Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bankové a iné úverové spoločnosti

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 • Diners Club CS, s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • J & T Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • Oberbank Leasing s.r.o.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s. (do 31.12.2019)
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Správcovské spoločnosti a o.c.p.

 • Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
 • AMUNDI Czech Republic Asset Management, a.s.
 • AXA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko zmena na  UNIQA investiční společnost, a.s
 • Finax, o.c.p., a.s.
 • ČP INVEST investiční společnost, a.s.  zmena na Generali Invvestments CEE, investiční společnost, a.s. (1.1.216)
 • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • AXA d.d.s., a.s. zmena na UNIQA d.d.s., a.s
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • STABILITA, d.d.s., a.s.

Dôchodkové správcovské  spoločnosti

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Aegon d.s.s., a.s. (do 1. 10.2019)
 • AXA d.s.s., a.s. zmena na UNIQA d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ostatní partneri

 • Positive s.r.o.
 • Positive software s.r.o.
 • Positive Services s.r.o.
 • Positive Media s.r.o.